Hvad er vigtigt at lære som studerende I undervisningsfaget samfundsfag?

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvad er vigtigt at lære som studerende I undervisningsfaget samfundsfag? af Mind Map: Hvad er vigtigt at lære som studerende I undervisningsfaget samfundsfag?

1. Lærermidler i samfundsfagsundervisningen

1.1. Multimodale lærermidler

1.1.1. Brugen af IT i undervisnigen

1.2. Ikke-didaktiserede lærermidler

1.3. Didaktisering, Analysering, Anvendelse

2. Personlig vækst og økonomi

2.1. Privat økonomi

2.1.1. Økonomisk ansvarlighed

2.2. National økonomi

2.3. BNP

3. International politik

3.1. International økonomi

3.2. Valuta kurser

3.3. Internationale organisastioner

3.3.1. EU

3.3.2. Greenpeace

3.3.3. FN

3.3.4. Amnesty international

4. Befolkningen og samfundets udvikling

4.1. Økonomi

4.2. Demografi

4.3. Rettigheder

5. Politik, demokrati og ideologier gennem tiderne

5.1. Partier

5.1.1. Politiske ideologier

5.1.2. Politiske argumentationer og virkemidler

5.2. Magtens tredeling

5.3. Befolkningsgrupper

6. Samfundsfalig dannelse

6.1. Handlekomptence

6.2. Demokratisk dannelse

6.3. Forståelse af grundloven