Undervisning af og professionelt samarbejde om flersprogede elever

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Undervisning af og professionelt samarbejde om flersprogede elever af Mind Map: Undervisning af og professionelt samarbejde om flersprogede elever

1. Relations forudsætninger

1.1. Lærer-elev-hjem samarbejde

1.2. Sprogbarrier og kulturbarrier

1.3. Forståelse for den enekelte

1.4. Relationsarbejde

1.4.1. Elev-Elev relation

1.4.2. Lærer-elev relation

2. Skolens rolle

2.1. Samarbejde med lærerteam

2.1.1. Midterm

2.2. Religions Barrier

2.3. Pædagoger

2.4. Ressourcepersonale

2.4.1. AKT medarbejdere

3. Læringens motivation

3.1. second- and foreign-language

3.1.1. Research and prepare experiment

3.2. Social udvikling

3.3. Ligeværdig deltagelse

3.3.1. Skolen

3.3.2. Samfundet

4. Sprogtilegnelse

4.1. Input - Output

4.1.1. New vocabulary

4.2. Interaktion

4.3. Læringsforudsætninger

4.4. Hypotesedannelse

4.5. Sprogstrategier

4.5.1. Noticing

4.5.2. Afkodning

4.5.3. Lån, transfer og kodeskift

5. Kulturforstålse

5.1. Samspil mellem den danske og ens egen

5.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37

5.2. Samarbejdet/samspil med hjemmet

5.3. Identitesdannelse