Middelalder 1050-1500

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Middelalder 1050-1500 af Mind Map: Middelalder 1050-1500

1. Kirke

1.1. Latin

1.1.1. Fællessprog

1.2. Kun kirkens folk kan læse og skrive

1.3. Kirkeskat

1.3.1. 10%

1.4. gud

1.4.1. Menneskets liv på jorden var på forhånd bestemt af Gud og hvis man prøvede at ændre det forbrød man sig mod Guds vilje.

2. Landsbyer

2.1. I perioden 1150-1300 steg antallet af byer fra 20 til 100.

2.2. Klostrenes nyedyrnings princip "Trevangsbruget"

2.2.1. Trevangsbruget: 1/3 af jorden blev tilsået med vårsæd, 1/3 med vintersæd, og den sidste 1/3 lå brak.

2.3. Byjorden blev inddelt i strimler, så alle fik lige meget

3. Magt

3.1. Kongemagt

3.2. Kirken

4. Den kongeløse tid fra 1332-1340

4.1. Efter at Christoffer 2. døde i 1332, tilbage stod der to ledere, grev Johann og grev Gerhard

4.1.1. Ingen følte sig sikre

5. Bønder

5.1. - Bønder udgjorde 80% af befolkningen i middelalderen.

5.2. Bønderne betalte skat til kongen

5.3. Lejede jorden og betalte med en del af deres produktion som lejeafgift.

6. Den sorte død

6.1. 1348 - pesten kom til Danmark

6.2. I områder døde op mod 2/3 af befolkningen

6.3. Blev betragtet som guds straf over det syndige menneske