Forslag til emne i kulturfagene: Kulturmøde

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Forslag til emne i kulturfagene: Kulturmøde af Mind Map: Forslag til emne i kulturfagene: Kulturmøde

1. Forslag 1.

2. 1. Historie: Ertebøllekulturen: Fra jæger og samlerkultur til bondesamfund

2.1. 1. Kristendom: Kvindesyn og kønsroller i Biblen= Skabelsesberetningen 1. mos.2.

2.1.1. 1. Samfundsfag: Kønsroller (identitet), komparativ: kønsroller før og nu.

3. Historie: kanonpunkt 1. Ertebøllekulturen.Samfundsfag: Kompetenceområde 3. Sociale og kulturelle forholde. Kristendom: Kompetenceområde 2. bibelske fortællinger.

4. Forslag 2.

5. Historie: Kanonpunkt 4. Samfundsfag: Kompetenceområde 1.: politik og 3. : sociale og kulturelle forhold. Kristendom: kompetenceområde 3.: kristendommen

5.1. 2. Historie: Kejser Augustus, romerriget som forbillede for imperierdannelsen og samfundstrukturen i romerriget.

5.1.1. 2. Samfundsfag: politisk struktur før og nu.

5.1.1.1. 2. Kristendom: Kristendommens fødsels.

6. Forslag 3.

7. Historie: kanonpunkt 6. Samfundsfag: Kompetenceområde 1. 2. og 3. Kristendom: Kompetenceområde 1. og 3.

7.1. 3. Historie: Absalon

7.1.1. 3. Samfundsfag: Magtforhold, grupper og identitet

7.1.1.1. 3. Kristendom: Korstogene, nutidens hellige krigere.

8. Forslag 4.

9. Historie: Kanonpunkt 21. Samfundsfag: Kompetenceområde: Politik. Kristendom: Kompetenceområde: 1. etik. 2. bibelske fortællinger

9.1. 4. Historie: Kvindernes valgret

9.1.1. 4. Samfundsfag: Demokrati

9.1.1.1. 4. Kristendom: kønsroller og menneskesyn

10. Forslag 5.

11. Historie: Kanonpunkt 25. Samfundsfag: Kompetenceområde 2. politik.Kristendom: kompetenceområde: 1 etik,3. kristendommen. 4. ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

11.1. 5. Historie: 11. september 2001

11.1.1. 5. Samfundsfag: Terrorisme/forklaringer

11.1.1.1. 5. Kristendom: Korstogene, Islam