Vattenkraft

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Vattenkraft af Mind Map: Vattenkraft

1. Miljö

1.1. Det är flera fiskar som dör och blir utrotningshotad pga vattenkraft för dem stoppar fiskarnas vandringar

2. Produktion ca 45 procent i Sverige

3. Vattenkraft kan snabbt nå ut till kunderna

4. Vattenkraft är den största källan av förnybar energi

5. Vattenkraft kostar 40-50 öre per kWh timme

6. Vatten tillgången varierar

6.1. Det kan vara torrår eller våtår

7. Vattenkraft lagrar vatten i stora magasin som den sedan gör el av

8. Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige

9. Inga vattenkraftverk byggs något mer så vandringen av fiskarna inte förstörs något mer