SYRE OG BASER

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
SYRE OG BASER af Mind Map: SYRE OG BASER

1. LAVET AF: MATHIAS KARIM 9B 12/10 - 2015

2. SYRE

2.1. (1) Syre + H2O ® H3O+ + Base ex. HCl + H2O ® H3O+ + Cl–

2.2. Et stof, der kan afgive en hydron (H+-ion, proton)

2.3. Reaktioner, hvor der overføres en hydron (H+-ion) fra en syre til en base, kaldes syre-basereaktioner (protolyse).

2.4. Et molekyle eller en ion opfører sig som en syre, hvis molekylet / ionen indeholder et H, som er løst bundet - dvs., at der typisk er et meget elektronegativt atom i syremolekylet / syreionen.

3. En syre og en base, der kan omdannes til hinanden ved at fraspalte og optage en hydron (hydrogen-ion), kaldes et korresponderende syre/basepar. Det betyder, at syren og basen korresponderer til hinanden - altså er HCl og Cl– er et korresponderende syre/basepar.

4. BASE

4.1. En base er et stof der kan optage en hydron (H+-ion).

4.2. (2) Base + H2O ® Syre + OH– ex. NH3 + H2O ® NH4+ + OH–

4.3. Et molekyle eller en ion opfører sig som en base hvis molekylet indeholder et lone-pair eller, at ionen er negativ.

5. SVAG OG STÆRK SYRE

5.1. En syre kaldes en stærk syre, hvis alle molekylerne eller ionerne afgiver en hydron (H+-ion) ved reaktion med vand. Man siger, at en stærk syre er fuldstændigt ioniseret. I reaktioner, hvor stærke syrer reagerer, angives dette ved kun at skrive én pil mod højre.

5.2. En syre kaldes en svag syre, hvis det ikke er alle molekylerne eller ionerne, der afgiver en hydron (H+-ion) ved reaktion med vand.

6. SVAG OG STÆRK BASE

6.1. En base kaldes en stærk base, hvis alle molekylerne eller ionerne optager en hydron (H+-ion) ved reaktion med vand.

6.2. En base kaldes en svag base, hvis det ikke er alle molekylerne eller ionerne, der optager en hydron (H+-ion) ved reaktion med vand.

7. Amfolyt

7.1. En amfolyt er en ion eller et molekyle, der både kan optræde som syre og som base. En amfolyt er altså en ion eller et molekyler, der både skal opfylde definitionen på en syre og en base.

8. FORTYNDING

8.1. Hvis man ikke har opløst al den syre eller base, man kan i en opløsning, siger man, at man har en fortyndet syre eller base. Fortyndingsgraden angives i molær (M), hvor 1M er mindre koncentreret end 2M.

9. KONCENTRATION

9.1. Når man siger, at en syre er koncentreret, mener man, at man har opløst så meget af syren i vand, som man overhovedet kan. Man siger, at man har lavet en mættet opløsning.

9.2. Det samme gælder basen. Det er forskelligt fra syre til syre, hvor opløseligt syren er i vand. Fx kan man opløse ca. 450 g saltsyre (HCl) i én liter vand, mens man kan opløse ca. 1.750 g svovlsyre (H2SO4) i én liter vand.

10. SURHEDSGRAD OG pH-VÆRDI

10.1. En syres eller en bases surhedsgrad måles i pH-værdi. En syre har pH-værdi fra 0 til 7, hvor 0 er den stærkeste (sureste). Baser har pH-værdi 7 til 14, hvor 14 er den stærkeste (mest basisk). pH-værdi 7 er neutral. pH-værdi måles med et pH-meter eller med en indikator, der skifter farve alt efter, hvor sur den er.