Dokument analyse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Dokument analyse af Mind Map: Dokument analyse

1. Sneboldsmetoden: vi udpeger et dokument der er "hoveddokumentet" eller flere. Vi har flere, som er de rapporter vi har læst der ligger i læsningen eller f.eks sundshedloven. ud fra disse forfølges referencer til andre dokumenter men skal altid lede tilbage til hoveddokumenterne. Dette gøres til vi når mætningspunkter - ikke finder mere nyt. man kan kombinere med eksplorative interviews. som vi har snakket om, interviews kan afdække om vi kan brede feltet ud. Jeg synes vi skal undlade det, for så skal vi starte der for undersøge hvad de anser som centralt for feltets udvikling. kommunen, de unge, hvad vi nu synes er interessant, men det kan også være en hjælp til dokumentindsamling. . vi skal dele vores dokumenter op i 2. de meget vigtige og de mindre vigtige. De meget vigtige er lovgivningen, de rapporter vi tager udgangspunkt i, WHO, KRAM lidt det samme som hoveddokumenter, men en måde vi kan styre om de dokumenter vi anser som vigtige bliver ved at være vigtige.

2. Kvalitet i dokumenterne vi kan lave en oversigt over de dokumenter vi bruger sådan at vi holder styr på vores dokumentmateriale og inddele det i type af dokumenter. vi skal vurdere i forhold til autencitet (er afsender troværdig), troværdighed (bias), repræsentivitet og mening (er teksten mangelfuld). I hvilket omfang bidrager dokumenterne til at belyse undersøgelsen?

3. Begrebsafklaring det har vi talt om, men den kommer lige på her fordi der også henvises til tekstcitater og at vi husker at ref. til citaterne, hvis vi kan bruge dem flere steder fremfor at gentage eller skrive et nyt.

4. vores projekt har et sekundært/tertiært udgangspunkt da det primært er centreret om dokumenter der er tilgængelige i offentligheden. primære = dokumentet tilgængeligt for de aktører det er relevant for og tertiært = produceret efter den begivenhed det referere til. vi skal i vores projekt overveje, hvad de enkelte dokumenter har af datagrundlag alt efter hvad vores formål er med det vi undersøger!

5. generering af dokumenter. vi skal fastlægge tidsperioden, som er 2007 og til nu. det er fornuftigt at vi har valgt som vi har valgt :) analyse i forskellige policyfaser

6. Der vil altid være en database med eksempler der ligger op til det vi undersøger. kan være vi skal fohøre os hos kirsten?

7. Analyse af dokumenter - teori - at policyforandringer sker når der fra politisk side laves nye målsætninger - at der sker diskursive forandringer når borgerene tillægger sundhed nu mening. kommunen ændre på noget der vil have betydning for borgerne - Der sker forandringer når rutiner, procedure eller regler erstattes med nye. Vi skal opstille nogle indikatorer på hvad vi ser i vores dokumenter der kan lede os til at konkludere at det f.eks vil skabe øget sundhed at der bliver lavet flere grønne områder!