LS Lillebælt 2009

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
LS Lillebælt 2009 af Mind Map: LS Lillebælt 2009

1. Landsdækkende opgaver

1.1. A: Drift og udvikling af gymnasiefagenes hjemmesider

1.1.1. Talværdi: 4

1.1.2. Indsats

1.2. B: Nedtagning, lagring og distribution af film og tv på digitale medier

1.2.1. Talværdi: 6

1.3. C: Forhandling og vedligehold af aftaler på landsplan

1.3.1. Talværdi: 5

1.3.2. Indsats

1.4. D: International koordinator

1.4.1. Talværdi: 6

1.4.2. Indsats

2. Distributionsordningen

2.1. A: Distributionsordningen består af følgende funktioner ...

2.1.1. Vurdering: 5

2.2. B: Kvalitetstjek af materiale

2.2.1. Vurdering: 5

2.2.2. Indsats

2.3. D: Lånerne kan være tilknyttet grundskoler, ungvoks eller uc

2.3.1. Vurdering: 5

3. Opgaver med brugerbetaling

3.1. A: brugerne kan forvente brugerbetaling

3.1.1. Talværdi: 5

3.2. B: Opgaverne med brugerbetaling omfatter: Kursusvirksomhed, It og medievirksomhed, Projekt og udviklingsarbejde og Netværk/studiekredse

3.2.1. Talværdi: 5

4. Distributionssamlingen

4.1. A: er sammensat ud fra et bredt syn på undervisningsmidler

4.1.1. Talværdi: 5

4.2. B: er sammensat ud fra CFU’s måde at give adgang til undervisningsmidler på

4.2.1. Talværdi: Ø

4.3. C: er et inspirerende supplement til institutionernes egne samlinger

4.3.1. Talværdi: 4

4.3.2. Indsats

4.4. D: Brugeren kan få brugertilpasset rådgivning og vejledning om undervisningsmidlerne

4.4.1. Talværdi: 5

4.5. E: Brugeren kan altid låne eller booke de undervisningsmidler fra distributionssamlingen, som brugeren ønsker

4.5.1. Talværdi: 4

5. Informationssamlingen

5.1. A: et relevant og lettilgængeligt inspirationsrum for brugerne

5.1.1. Talværdi: 4

5.1.2. Indsats

5.2. B: et interaktivt læringssted, hvor der formidles , og mulighed for at afprøve interaktive undervisningsmidler

5.2.1. Talværdi: 1

5.2.2. Indsats

5.3. C: et bredt og aktuelt udbud af undervisningsmidler for brugerne

5.3.1. Talværdi: 5

5.3.2. Indsats

5.4. D: inkluderer pædagogisk litteratur og faglige og pædagogiske tidsskrifter

5.4.1. Talværdi: 5

5.4.2. Indsats

6. Den pædagogiske konsulentordning

6.1. A+B: Vejledning ud fra brugerens konkrete faglige, didaktiske og pædagogiske behov og overvejelser

6.1.1. Vurdering:5

6.1.2. Indsats

6.2. C: Information om pædagogiske tendenser og undervisningsmidler

6.2.1. Vurdering: 6

6.2.2. Indsats

6.3. D: Integration af it i undervisningen

6.3.1. Vurdering: 4

6.3.2. Indsats

6.4. E: Deltagelse i udviklingsarbejde og -projekter

6.4.1. Vurdering: 4

7. Adgangen til undervisningsmidler

7.1. A: fælles infrastruktur for etablering og håndtering af undervisningsmidler

7.1.1. Vurdering: 4

7.1.2. Indsats

7.2. B: Samlingerne korresponderer med brugernes behov og forventninger

7.2.1. Vurdering: 4

7.2.2. Indsats

7.3. C: Infrastrukturen omkring håndteringen af undervisningsmidlerne indeholder ...

7.3.1. Vurdering: 4

7.3.2. Indsats

7.4. D: Infrastrukturen omfatter følgende webbaserede systemer ...

7.4.1. Vurdering: 5

7.4.2. Indsats

7.5. E: Infrastrukturen for systemet til materialevalg involverer følgende ansatte ...

7.5.1. Vurdering: 5

8. Indtægtsdækket virksomhed

8.1. A: Brugeren er bestiller af form og indhold

8.1.1. Vurdering: 6

8.2. B: Opgaverne omfatter bl.a. ...

8.2.1. Vurdering: 5