LS Lillebælt 2009

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
LS Lillebælt 2009 af Mind Map: LS Lillebælt 2009

1. Landsdækkende opgaver

1.1. A: Drift og udvikling af gymnasiefagenes hjemmesider

1.1.1. Talværdi: 4

1.1.2. Indsats

1.2. B: Nedtagning, lagring og distribution af film og tv på digitale medier

1.2.1. Talværdi: 6

1.3. C: Forhandling og vedligehold af aftaler på landsplan

1.3.1. Talværdi: 5

1.3.2. Indsats

1.4. D: International koordinator

1.4.1. Talværdi: 6

1.4.2. Indsats

2. Den pædagogiske konsulentordning

2.1. A+B: Vejledning ud fra brugerens konkrete faglige, didaktiske og pædagogiske behov og overvejelser

2.1.1. Vurdering:5

2.1.2. Indsats

2.2. C: Information om pædagogiske tendenser og undervisningsmidler

2.2.1. Vurdering: 6

2.2.2. Indsats

2.3. D: Integration af it i undervisningen

2.3.1. Vurdering: 4

2.3.2. Indsats

2.4. E: Deltagelse i udviklingsarbejde og -projekter

2.4.1. Vurdering: 4

3. Adgangen til undervisningsmidler

3.1. A: fælles infrastruktur for etablering og håndtering af undervisningsmidler

3.1.1. Vurdering: 4

3.1.2. Indsats

3.2. B: Samlingerne korresponderer med brugernes behov og forventninger

3.2.1. Vurdering: 4

3.2.2. Indsats

3.3. C: Infrastrukturen omkring håndteringen af undervisningsmidlerne indeholder ...

3.3.1. Vurdering: 4

3.3.2. Indsats

3.4. D: Infrastrukturen omfatter følgende webbaserede systemer ...

3.4.1. Vurdering: 5

3.4.2. Indsats

3.5. E: Infrastrukturen for systemet til materialevalg involverer følgende ansatte ...

3.5.1. Vurdering: 5

4. Indtægtsdækket virksomhed

4.1. A: Brugeren er bestiller af form og indhold

4.1.1. Vurdering: 6

4.2. B: Opgaverne omfatter bl.a. ...

4.2.1. Vurdering: 5

5. Distributionsordningen

5.1. A: Distributionsordningen består af følgende funktioner ...

5.1.1. Vurdering: 5

5.2. B: Kvalitetstjek af materiale

5.2.1. Vurdering: 5

5.2.2. Indsats

5.3. D: Lånerne kan være tilknyttet grundskoler, ungvoks eller uc

5.3.1. Vurdering: 5

6. Opgaver med brugerbetaling

6.1. A: brugerne kan forvente brugerbetaling

6.1.1. Talværdi: 5

6.2. B: Opgaverne med brugerbetaling omfatter: Kursusvirksomhed, It og medievirksomhed, Projekt og udviklingsarbejde og Netværk/studiekredse

6.2.1. Talværdi: 5

7. Distributionssamlingen

7.1. A: er sammensat ud fra et bredt syn på undervisningsmidler

7.1.1. Talværdi: 5

7.2. B: er sammensat ud fra CFU’s måde at give adgang til undervisningsmidler på

7.2.1. Talværdi: Ø

7.3. C: er et inspirerende supplement til institutionernes egne samlinger

7.3.1. Talværdi: 4

7.3.2. Indsats

7.4. D: Brugeren kan få brugertilpasset rådgivning og vejledning om undervisningsmidlerne

7.4.1. Talværdi: 5

7.5. E: Brugeren kan altid låne eller booke de undervisningsmidler fra distributionssamlingen, som brugeren ønsker

7.5.1. Talværdi: 4

8. Informationssamlingen

8.1. A: et relevant og lettilgængeligt inspirationsrum for brugerne

8.1.1. Talværdi: 4

8.1.2. Indsats

8.2. B: et interaktivt læringssted, hvor der formidles , og mulighed for at afprøve interaktive undervisningsmidler

8.2.1. Talværdi: 1

8.2.2. Indsats

8.3. C: et bredt og aktuelt udbud af undervisningsmidler for brugerne

8.3.1. Talværdi: 5

8.3.2. Indsats

8.4. D: inkluderer pædagogisk litteratur og faglige og pædagogiske tidsskrifter

8.4.1. Talværdi: 5

8.4.2. Indsats