Arts based research handler om tre ting: 1) At bruge kunst i alle forskningens processer herunder...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Arts based research handler om tre ting: 1) At bruge kunst i alle forskningens processer herunder problemformulering og analyse . 2) At udvikle på begrebet forskning herunder gyldighedskriterier. 3) At udvikle på forskningens formidlingsformer herunder brug af digitale platforme af Mind Map: Arts based research handler om tre ting: 1) At bruge kunst i alle forskningens processer herunder problemformulering og analyse . 2) At udvikle på begrebet forskning herunder gyldighedskriterier. 3) At udvikle på forskningens formidlingsformer herunder brug af digitale platforme

1. Fænomenologi

1.1. Væren

1.2. Eksistens

1.3. Sansning

1.4. Erkendelse

1.5. Etik

2. Kunst

2.1. Kunsterisk praksis

2.1.1. Formidling

2.1.2. Undervisning

2.1.3. Fresmstilling

2.1.4. Udstilling

2.2. Erkendelse

2.2.1. Sansning

2.2.2. Udtryksformer

2.2.3. Indtryksformer

3. Kultur

3.1. Praksisformer

3.2. Strukturer

3.3. Relationer

3.4. Anerkendels

3.5. Magt

4. Videnskab

4.1. Normativitet

4.2. Deskriptivitet

4.3. Gyldighedskriterier

4.3.1. Kvantitativ forskning

4.3.1.1. Reliabilitet

4.3.1.2. Validitet

4.3.2. Kvalitativt forskning

4.3.3. Arts based research

4.3.3.1. Autenticitet

4.3.3.2. Transparens

4.3.3.3. ...der er flere men de kan man fx læse hos Patricia Leavy: http://psycnet.apa.org/psycinfo/2008-12675-000

5. Pædagogisk forskning

5.1. teaching artist

5.2. a/r/tography

5.3. Konkrete projekter

5.3.1. Åben Skole: Hvordan kan undervisningen begribes som både læring, erkendelse, sansning, didaktik og produktion?

6. Eksempler på forskere og formidling af arts based research

6.1. https://www.youtube.com/watch?v=s91PRFB6PXs