Bæredygtig energiforsyning

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtig energiforsyning af Mind Map: Bæredygtig energiforsyning

1. Vedvarende energikilder.

1.1. Bioenergi

1.1.1. Bioenergi er alle de former for energi, der kan fremstilles ud fra biomasseressourcer. I Danmark udnytter vi ca. halvdelen af det mulige potentiale for biomasse, og vi anvender halm, træ, biomasse til biogas og bionedbrydeligt affald. De danske ressourcer kan i et vist omfang øges i fremtiden. Dette kan fx ske ved at udnytte landmændenes brakarealer til dyrkning af energiafgrøder. Der spås også om, at man engang i fremtiden vil kunne udnytte akvatisk biomasse (som fx havalger).

1.2. Vindkraft

1.2.1. Vindkraft er en vedvarende energikilde, der grundlæggende set ikke udleder CO2 i løbet af dens livscyklus. Vindmøller har nogen indvirkning på landskabet og afgiver støj, hvilket nogle finder generende.

1.3. Solenergi

1.3.1. Solenergi er den største vedvarende energiressource og repræsenterer på globalt plan en sektor på samme niveau som vindkraft. Teknologien til udnyttelse af solenergi kan opdeles i termiske (solvarme) og elektriske (fotovoltaiske) systemer. Anlæggene kan enten fungere decentralt eller i tilknytning til el- og varmeforsyningsnettet, og der er således et enormt spektrum af muligheder. Her kan du læse mere om solceller og solvarme

1.4. Varmepumper

1.4.1. Processen kan sammenlignes med et køleskab, forskellen er blot, at der ved et køleskab føres energi ud af skabet, mens en varmepumpe fører energi ind i rummet. Energien, der tager form af lagret solenergi, hentes normalt fra den omgivende luft eller fra jorden. Søer eller andre varmereservoirer kan også benyttes.

1.5. Bølge/vandkraft

1.5.1. Traditionel vandkraft skabes ved at udnytte den energi, der bliver skabt af faldende eller strømmende vand, såsom i floder og åer. Erfaringerne viser, at det er muligt at bruge bølgekraften til at producere energi både ved lave vindhastigheder, hvor bølgerne er små, og i stormvejr, hvor bølgerne er store.

1.6. Geotermin

1.6.1. Det varme vand, der findes i ustabile sandstenslag under jordens overflade, kan via boringer pumpes op til overfladen, hvor varmen udvindes via varmevekslere, hvorefter det kolde vand pumpes tilbage i undergrunden.

2. Ulemper

2.1. Det koster mange penge at frastille både solceller, vindmøller og vandkraft. Og det er ikke altid lige pålidelige

3. Fordele

3.1. Vedvarene energikilder er til rådighed over hele verden. De løber aldrig tør. Mindre forurening og man sparer på råolien.

4. Energi

4.1. Varmeenergi (termisk energi)

4.1.1. Opvarmes (temperaturstigning) Smelter eller fordamper

4.1.2. Afkøles (temperaturfald) Størkner (fryser til is) eller fortættes

4.2. Bevægelsesenergi (kinetisk energi)

4.2.1. Accelererer (øger farten)

4.2.2. Bremser (nedsætter farten)

4.3. Beliggenheds-energi (potentiel energi)

4.3.1. Løftes opad

4.3.2. Sænkes nedad

4.4. Kemisk energi

4.4.1. I kul, olie og gas er der kemisk energi som er en energiform, som forbrugerne kan bruge som el-energi eller varme energi.

4.4.2. Visse processer (fx fotosyntesen)

4.4.3. Visse processer (fx forbrænding

4.5. Kerne energi

4.5.1. fx opbygning af tunge atomer,

4.5.2. Kernespaltning (fission) eller kernesammensmeltning (fusion)

4.6. Elektrisk energi

4.6.1. Sætter elektroner i ledning i bevægelse

4.6.2. Opremser de strømmene elektroner

4.7. Strålingsenergi

4.7.1. strålingen øges (mere intensitet)

4.7.2. Strålingen svækkes (mindre intensitet)

5. Hvor meget energi bruger vi?

5.1. billede af jordens energiregnskab

5.2. https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZo8ui_-7SAhVkG5oKHeu0D-wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.geografifaget.dk%2Fnatur%2Fvejret%2Fstraaling-og-albedo%2F%3Ftx_felogin_pi1%255Bforgot%255D%3D1%26logintime%3D1421836288&psig=AFQjCNGIz34hXYLnBxFsvSoq4y5nYoDTlg&ust=1490439835372177

6. Modeller og forsøg

6.1. solceller

6.2. http://sustainable.dk/energi-2/3-produktion-af-energi/solfanger1-png-copy/

6.3. http://sustainable.dk/energi-2/3-produktion-af-energi/socelle/

6.4. Vindmøller

6.5. http://sustainable.dk/energi-2/3-produktion-af-energi/vindmolleteknik/

6.6. http://sustainable.dk/energi-2/3-produktion-af-energi/profil/

6.7. http://sustainable.dk/energi-2/3-produktion-af-energi/gear/

6.8. Forsøg: http://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/potentiel-og-kinetisk-energi#!/03:23