C-atomet og carbon - kemi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
C-atomet og carbon - kemi af Mind Map: C-atomet og carbon - kemi

1. C-atomets forbygning

1.1. Carbon atomet er opbygget af 6 protroner og 6 neutroner. Det ses ved at den har atomnr. 6, altså har den 6 protroner, og atomet har en atommasse på 12, som udgør summen af protronerne og neutronerne. Derfor har atomet 6 neutroner.

1.2. Carbon atomet har 6 elektroner, 2 i inderste skal, som er maksimum for første skal, og 4 i anden skal, som er yderste skal. Carbon atomet er et ikke-metal og derfor negativ ladet, som også betyder at den gerne vil have 4 elektroner, for at få ædelgas strukturen, hvor man har 8 elektroner i yderste skal.

2. organiske forbindelser

2.1. Et organsike stof er en forbindelse, der indeholder carbon, dog med visse undtagelse!

2.1.1. Organiske stoffer skal også indeholde hydrogen atomer, samt at carbon atomet skal komme før hydrogen atomet!

2.2. Carbon had fire elektroner i yderste skal, som gør den meget tilbøjelig til at danne bindinger med hinanden, samt mange andre atomer. dette gør, at molekyler med carbon atomer i, kan blive meget store!

2.2.1. Pga. de mange bindinger Carbon atomet kan lave, findes der også mange flere organiske forbindelse end uorganiske forbindelser.

3. Uorganiske fordindelser

3.1. Et uorganisk stof er enten et stof der ikke indeholder carbon og hydrogen, eller et stof, hvor hydrogenet kommer før carbon atomet i molekylet!

3.2. Der er ikke så mange uorgansiek forbindelser, da carbon ikke er til stede for at kunne lave de lange kæde i et molekyle, og derved skabe mange forskellige molekyler!

4. Prikformler/stergformer

4.1. en tegning, der viser hvilke atomer, der bundet til hinanden i et molekyle, og hvordan de er bundet sammen.

5. Carbonhydrider: organiske forbindelser der består af carbon atomer og hydrogen atomer.

5.1. Alkaner

5.1.1. Mættede Carbonhydrider, hvor der er enkeltbindinger mellem carbon atomerne. Disse bindinger er meget stabile, og reagere ikke så let med andre stoffer.

5.2. Alkyner

5.2.1. Umættede carbonhydrider, hvor der er en eller flere tribelbindinger mellem carbon atomerne. disse carbonhydrider reagere let med andre stoffer

5.3. Alkener

5.3.1. Umættede Carbonhydrider, hvor der er en eller flere dobbeltbindinger mellem carbon atomerne.

5.3.1.1. Additionsreaktion

5.3.1.1.1. Additionsreaktion sker let ved carbonhydrider med dobbeltbindinger fordi de let reagere med andre stoffer. f.eks kan dihydrogen adderes til en dobbeltbinding mellem to carbon atomer, så det sprænges og omdannes til en enkeltbinding mellem carbon atomerne ,og en ny binding med to hydrogen atomer. denne additionsreaktion kan ske med mange andre stoffer end bare dihydrogen!