Hvordan kan man undersøge et didaktisk fænomen med udgangspunkt i deltagelse og tingsliggørelse? ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan kan man undersøge et didaktisk fænomen med udgangspunkt i deltagelse og tingsliggørelse? Tryk på 'plus' øverst til venstre og tilføj dine ideer. Du kan tilføje billeder m.m. i menuen til højre. af Mind Map: Hvordan kan man undersøge et didaktisk fænomen med udgangspunkt i deltagelse og tingsliggørelse? Tryk på 'plus' øverst til venstre og tilføj dine ideer. Du kan tilføje billeder m.m. i menuen til højre.

1. Tingsliggørelse

2. Et eksempel: Hvad kendetegner deltagelse og tingsligørelse i en tyrkisk hamam? - Deltagelsen er nøgen, intim, varm, grænseoverskridende, humoristisk, smertefuld - Tingsliggørelsen er bygningens form, historiske præg, rummenes indretning, underlagets form

3. Forslag: Hvordan kan man forstå Åben Skole som deltagelse og tingsliggørelse? Se fx på: - Hvordan skaber Åben Skole nye læringsmiljøer for eleverne i folkeskolen? - Hvordan udvikler Åben Skole folkeskolen didaktisk?

4. Forslag: Hvordan kan man analysere museumsdidaktikken på et bestemt museum som deltagelse og tingsliggørelse? Se fx på: - Hvordan er skoletjenesten organiseret didaktisk? - Hvordan samarbejder skoletjenesten med de udstillingsansvarlige?

5. Skolekøkken. Deltagelse: arbejder i grupper, samtale, fællesskab om opgaven og måltidet, intens, meget snak på tværs af lokale og grupper - summen, bevægelse, hyggeligt, hjemmeligt, erfaringer, lærer af hinanden, aktivietet . Tingsliggørelse: indretning til grupper, redskabers placering, fælles borde til teori og spisning, redskaberne er også bestemmende for hvilke aktiviteter der er mulige , smartboard, farven, lyset, vinduer på alle sider - undervisningen kan ses af andre,

6. Furwalk: Deltagelse Begrænset udsyn, bevægelseshæmmet, varmt, sjovt, akavet, grænseoverskridende, trygt Tingsliggørelse Dragten, byen, gadebelægning, deltagerantal,

7. M/S Museet for søfart

7.1. http://mfs.dk/sites/default/files/styles/header-left-image/public/navigation_header_2.jpg?itok=tI-bYQN

7.2. Deltagelse

7.2.1. Sanselig

7.2.2. Aktiv?

7.2.3. Passiv?

7.2.4. Inddragende

7.2.4.1. Interagernende

7.2.5. Informativ

7.3. Tingsliggørelse

7.3.1. Lineær rumførelse

7.3.2. Interaktive skærme

7.3.3. Formet som et skib

7.3.4. Maritime (historiske) genstande

7.3.5. Spil med maritimt tema

8. Værkstedsrummet som den kreative performers sted. Der eksisterer diverse tingsliggørelser af midler som:værktøj - pensler, spartler, blyanter, papir, lærreder. Møblementet indgår også her, han har en "hvile-stol" bla. Men også selve værkstedets indretning og arkitektur, både som allerede bestemte vilkår samt tilpasset af aktør. Der eksisterer en indirekte deltagelse - hans værker og arbejde bliver udstillet på gallerier, ergo forholder han sig til et publikum og på den måde deltager publikum alligevel i hans værkstedet.

9. Dokk1 Deltagelse kan være individuel eller i et samspil. Lærings-, oplevelses-, kulturbåret. Leg, læring og fordybelse i forskellige zoner af offentlig eller hjemlig(hyggelig) stemning. Tingsliggørelsen er bygningens form, adkomst v. skæve(svære) trapper, indretning med store åbne fleksible rum. Legeplads.

10. temadag for HD lærere. Deltagelse: workshop hvor deltagere arbejder intenst, individuelt og fokuserede med opgaven. De arbejder siddende ved gruppeborde. I starten ser de kun deres eget arbejde med at løse opgaven. Efterhånden deltager de i hinandens produktioner gennem kommentarer og humoristiske anerkendende bemærkninger. De arbejder med blikket fast på deres produkt, indtil sidste minut. Rummet: rummet er et hotelkonferencerum med bløde mønstret gulvtæppe og kvadratiske hvide borde, som egner sig til papir og kaffekopper. Det er ikke som udgangspunkt et værksted. Der tilføjes en træplade, skæreplade, materialer, knive, sakse, lim.

11. Middelalderlandsbyen i Brøndby Deltagelse: Forestillingsevne, tage historisk dragt på, samarbejde i grupper eller arbejde alene med instruktion Tingsliggørelse: historisk dragt, historisk rekonstruerede bygninger, redskaber, historisk håndværk

11.1. Dragt

11.2. Formidling

12. Dansk/tyske grænse Deltagelse - fx dem der krydser grænsen eller arbejde på/ved grænsen. Tingsliggørelse - skilte, grænsebomme, tolderhuse, butikker, det der markere grænsen fysisk og gør at deltagerne oplever den

13. IKEA

14. Nationalmuseet Hvordan er udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000 indrettet didaktisk Hvordan samarbejder eleverne med rummene?

15. Ramme

15.1. Logos

15.1.1. Deltagelse

15.1.1.1. Didadktisk tænkning

15.1.1.2. Analyse af Didaktisk tænkning

15.1.1.3. Hvilken didaktisk tænkning forstås på stedet?

15.2. MultiVærksted

15.2.1. Tingsliggørelse

15.2.1.1. Værktøjer til at skabe værker

15.2.1.1.1. strygejern

15.2.1.1.2. lim

15.2.1.1.3. plastik poser

15.2.1.1.4. saks

15.2.1.1.5. papir

15.2.1.1.6. bord

15.2.1.1.7. osv.

16. Sprog om æstetik: Deltagelse: deltagende i et Hotel Pro Forma projekt. Bevægelse i rum, sanser, lytter, ser, mærker, føler, lugter, fornemmer, en fælles oplevelse, en fælles bevægelse i rum, et møde mellem performere og publikum, et møde publikum imellem. Tingsliggørelse: Rummet/rummenes indretning, som projektet foregår i. Rummet/rummenes indretning som samtalerne foregår. Lyset. Lyden. Publikums siddepladser.

17. Måltidet: Deltagelse: Hvilke deltagelsesmuligheder tilbyder måltidet? hvordan er familien, hvor mange, kan alle lide maden, hvem bestemmer hvad der skal på bordet? Tingsliggørelse: Hvordan fremstår de fysiske rammer i måltidet? Hvordan sidder deltagerene, er der tv/ipad/telefon i rummet, på bordet?

18. Studentbolig/ værelse :

19. Lobster sandwich ved Brooklyn bridge