Hvordan kan man lave et undersøgelsesdesign med henblik på at undersøge læring gennem deltagelse?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan kan man lave et undersøgelsesdesign med henblik på at undersøge læring gennem deltagelse? af Mind Map: Hvordan kan man lave et undersøgelsesdesign med henblik på at undersøge læring gennem deltagelse?

1. Eksempel fra min phd afhandling om teori og praksis - kundskabsformer, kultur og kropslighed. En komparativ case-analyse af to lærerstuderendes skift mellem praktik og uddannelsessted og arbejde med professionsbachelorprojekt.

1.1. Teori- og praksisforståelser / læring giver ikke mening uden at forstå det i relation til stedet

1.2. Dialektisk / fusionær / polær teori- og praksisforståelser til forhandling på læreruddannelsen fx i akademisering vs professionalisering

1.3. Det er på stedet, viden/ handling anvendes og gives mening og legitimitet

1.4. Stedet relaterer sig til andre steder og indeholdes af disse eller indeholder disse (love-skole-klasser-praktiksted-eksamen-skoler etc.)

1.5. Transformationsprocesserne og ændringer i relationer i det fælles former for praksis beskriver netop, hvad der rammesætter teori- og praksisforståelser / læring i læreruddannelsen

1.6. Feltarbejdet (interview og observationer) To lærerstuderende To undervisere på læreruddannelsen Tre praktikvejledere på praktiksteder Fire klasser To skoler Et læreruddannelsessted Dokumenter Policy papers (love, bekendtgørelser Studerendes opgaver Studieordninger Hjemmesider Undervisningsmateriale

2. Indsæt jeres gruppes forslag til, hvordan I kan lave et undersøgelsesdesign, hvor udgangspunktet er læring og deltagelse