Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Islam af Mind Map: Islam

1. De 5 søjler

1.1. Trosbekendelsen (shahada)

1.2. Bønnen (salah)

1.2.1. Bederetning mod Mekka

1.2.2. 5 bønner om dagen

1.2.3. Fredagsbøn

1.2.4. Wudu (afvaskning) - hænder, næse, mund, ansigt, arme, hår, nakke, ører og fødder vaskes

1.3. Almissen (zakat)

1.3.1. 2,5% af éns kontante nettoformue.

1.4. Fasten (sawm)

1.4.1. Faste under måneden ramadan

1.4.2. Fra solopgang til solnedgang

1.4.3. Fysisk og spirituel renselse: afstå fra mad, drikke og samleje

1.4.4. Ikke pålagt syge, børn, gravide og kvinder m. menstruation

1.5. Pilgrimsfærden (hajj)

1.5.1. Kun pålagt, hvis man er økonomisk og fysisk i stand til det

1.5.2. Ca. 2 mill. drager på den årlige pilgrimsrejse til Mekka

1.5.3. Varer 3-5 dage. Religiøse ritualer

2. Trosretninger

2.1. Sunni

2.1.1. Ca. 85% af verdens muslimer

2.1.2. 'At følge sunna' - direkte efterlevelse af Koranen

2.1.3. Mente af samfundet skulle ledes af en kalif efter Muhammeds død

2.1.4. Pegede på Abu Bakr som ny kalif og leder af kalifatet (politisk organ)

2.2. Shia

2.2.1. Ca. 15% af verdens muslimer

2.2.2. Fokus på slægt - ledelsen af muslimerne bør gå i arv. Imamslægt

2.2.3. Mente at samfundet skulle ledes af Muhammeds fætter Ali efter Muhammeds død

2.2.4. Betragter de 12 imamers ord for ufejlbare

3. Hellige skrifter

3.1. Koranen (Qur'an)

3.1.1. Qur'an = recitation

3.1.2. 114 suraer (kapitler), 6236 aya (vers)

3.1.3. Allahs åbenbarede ord via ærkeenglen Jibril og Muhammed

3.1.4. Skrevet på arabisk

3.2. Hadith

3.2.1. Beretninger om, hvad Muhammed gjorde og sagde

3.3. Sunnah (Muhammeds sædvane)

4. Muhammed

4.1. Grundlægger af islam. Høj status: Betragtes af muslimer som ganske særlig: udvalgt af Gud til at modtage åbenbaringen af islam.

4.2. Født ca. 570 i Mekka

4.3. Død 8. juni 632 e.Kr. i Medina

4.4. En af Guds profeter og sendebud. Den sidste profet

4.5. Modtager af Allahs ord fra ærkeenglen Gabriel (Jibril) på Skæbnenatten --> Koranen

4.6. Åbenbaringer afvist i Mekka: flergudsdyrkere. Rigt handelsliv pga. valfart til Kabaaen blev truet af Muhammeds prædiken

4.7. 622 e.kr. Udvandring fra Mekka til Medina. Kampe mellem byerne

4.8. 630 e.Kr. Mekka overtages af muslimerne: Kabaaen renses for afgudsstatuerne

4.9. Et eksempel og forbillede - man bør opføre sig ligesom Muhammed gjorde.Beskrivelserne af Muhammeds handlinger og væremåde findes i de såkaldte hadith-samlinger.

5. Gudsbegrebet

5.1. Monoteisme: troen på eksistensen af én Gud

5.2. Allah = Guden --> én Gud. Tawhid (enhed)

5.3. Almægtig. Større end alt andet (Allahu akbar)

5.3.1. Forbudt af afbillede/legemliggøre Allah

5.4. 99 smukke navne: forskellige sider af Allahs væsen er karakteriseret via disse: fx den hørende, den seende, den alvidende, den barmhjertige osv.

5.5. Mennesket er afhængigt af Allah, men Allah er ikke afhængigt af mennesket.

5.6. Gud er transcendent (modsat imanent = iboende) = på den anden side af grænsen. Gud tilhører det hinsidige, den anden verden.

6. Islam i Danmark

6.1. Gæstearbejdere: Indvandring i 1960'erne og 70'erne.

6.1.1. Præger samfundet: 1976 oprettelse af Det islamiske Kulturcenter i København

6.1.2. 1981: første imam sendes til DK fra Tyrkiet

6.2. Flygtninge: 1980'erne og frem

6.3. Efterkommere

6.3.1. Tværetnisk islam. Bindestregsidentiteter

6.4. Generationsforskelle

6.5. Forskellige former for islam og grader af religiøsitet

6.5.1. Praktiserende muslimer

6.5.2. Kulturmuslimer

6.5.3. Konvertitter

6.5.4. Dissidenter - dem der er uenige m. det 'traditionelle'

6.6. Mindst 134 moskéer - moskeen som samlingssted

6.7. Næststørste religion: ca. 200.000 muslimer

7. Menneskesynet

7.1. Født rent (uden synd) og med fri vilje

7.2. Alle mennesker er født til at kunne være muslimer

7.3. Mennesket er afhængig af gud – ikke omvendt

7.4. Sharia (læresætning) – betyder vejen/ kilden til … den lov en muslim bør følge.

7.5. Mennesket er kaliffer – stedfortræder for Allah – og vi skal herske på jorden på vegne af gud. (Derfor har man fornuft og vilje)

7.6. Mennesket er ufuldkomment i modsætning til Allah der er perfekt.

7.7. Mennesket skal bestræbe sig på at efterleve Muhammed og Allahs bud.

7.8. Islams menneskerettigheder: Cairo-erklæring (vi skal passe på jorden, dyr og hinanden)

8. De store islamiske bevægelser

8.1. Modernisme

8.1.1. 1800-tallet. Ser behovet for en større muslimsk reform, så den tilpasses nye moderne forhold. Forsøger at tolke religionens lære og regler, sådan at det nye kan inkorporeres. Søger at tilpasse islam til den moderne verden - fx ældre teksters tolkning tilpasses en nutidig situation.

8.2. Fundamentalisme

8.2.1. Vende tilbage til et rent fundament. Genskabe den rene og sande islam fra profetens tid - vaske islam ren for traditionens og kulturers tilføjelser. Bogstavtro læsning af Koranen. Religionen definerer staten og udgør dens orden og retssystem.

8.3. Islamisme

8.3.1. moderne ideologi, der arbejder for at skabe en moderne islamisk stat. I praksis en meget bredt sammensat bevægelse, der ønsker at fremme religiøse værdier i de muslimske samfund gennem politik og samfundsaktivisme.

8.4. Traditionalisme

8.4.1. Baseret på traditionel teologi. Ønsker at videreføre oprindelseslandets udlægning af islam. Skeptisk overfor nye fortolkninger - udfordringer bør løses gennem traditionelle autoriteter, der tolker dem indenfor traditionens metode --> generelt passive udadtil i samfundet. Hævder at islam er universel og ikke behøver større reform.

8.5. Nytraditionalister

8.5.1. Baseret på traditionel teologi. Fx fokus på dansk-vestligt tilhørsforhold - kulturelt set mere "åbne" og aktive udadtil i samfundet.