Vand Biologi og Fysik-kemi

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vand Biologi og Fysik-kemi af Mind Map: Vand Biologi og Fysik-kemi

1. H20

1.1. Point 1

1.2. Point 2

1.3. Molekyler

1.4. Ting

1.5. Atomer

1.6. Når man har eletrisk ladet pexiglas bøjer vandet væk fra det

2. Drikkevand

2.1. Danskvand

2.2. Kildevand

2.3. Postvand

2.4. Grundvand

2.5. Sodavand

2.6. Saltvand

2.7. Ferskvand

3. Man kan drikke det

3.1. Man kan bade sig i det

3.2. Man kan gøre rent med det

3.3. Man kan tisse i det

4. Gennemsigtig

4.1. Goal 2

4.2. Goal 3

5. Flydende form

5.1. Det fryser ved 0 grader

5.2. Det bliver til damp ved 100 grader

5.3. Det kan slå hul i ting som sten etc

5.4. Kan opnå store krafter

5.5. Kan gå i gennem små rensetingster

5.6. Kan oversvømme byer fx

6. Havet

6.1. FNs Klimapanel antager at vandstanden i år 2050 er steget med 30-50 cm og at Nedbøren kommer tl at stige med 7%

6.2. Bade I havet

6.3. Salt/ferskvand

7. Vand kan indeholde meget varmeenergi.

8. Forsøg

8.1. I første forsøg skrællede vi kartoffler og udhulede dem for at så ligge dem i skåle med vand og sukker og så skulle vi stille det til at stå i 1 dag

8.2. Andet forsøg skulle vi skære toppen af et æg og tømme den for dens indhold. Den blev så lagt i saltsyre i et kvarters tid men vi nåede ikke mere da vi dsv glemte at putte saltsyre i vandet første gang... Så vi havde kun præcist et kvarter tilbage så vi nåede ikke andet...

8.3. Når man putter sæbe på en vanddråbe bliver overfladespændingen fjernet.

8.4. Når man Blander 2 væsker så flyder den væske med mindst massefylde ovenpå.

8.5. Når man putter olie og vand ned i et glas er det skilt meget klart. Når man ryster olie og vand sammen bliver det bare til en grumset væske, men efter et stykke tid begynder vandet og olien at dele sig op igen

8.5.1. ting

8.5.1.1. Ting

8.6. Når man blander salt og vand bliver saltet opløst, så salt kan altså godt opløses i vand.

8.7. Kanelen kunne ikke opløses i vand

8.8. Sukker kan ikke opløses i vand selvom man ikke kan se det!

8.9. Polære stoffer kan opløses i polære opløsningsmidler. Ikke-polære stoffer kan opløses i ikke-polære opløsningsmidler.

9. forsøg 2

9.1. Vandet bliver udlignet efter berøring fra tændstikkets ende med sulfo på.

10. Vi har lært at man bruger mange ressourcer på at undgå oversvømmelser hvilket er en meget god investering.

11. Forsøg

11.1. Når man putter kartofler i vand med forskellige saltopløsninger stiger deres vægt med op til 45%

12. Tre ting Aarhus' kommune gør for at tilpasse sig klimaet.

12.1. Omlægning af kloaksystemet for at adskille husholdningers spildevand fra regnvand.

12.2. Varslingssystem, der overvåger vandstanden i vandløb og søer.

12.3. Nye regnvandsbassiner, som opbevarer regnvandet indtil renseanlæggene har kapacitet til at håndtere regnvandet.