CELLEKERNEN

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
CELLEKERNEN af Mind Map: CELLEKERNEN

1. Opbygning og funktion

1.1. Cellekernen findes kun i eukaryoter og huser cellens genetiske materiale, DNA.

1.2. Cellekernen har som funktion at opbevare og beskytte DNA’et og styre proteinsyntesen

1.3. Prokaryote celler har intet kernehylster

1.4. Cellekernen har funktion som cellens kontrolcenter

2. DNA

2.1. DNA = Deoxyribonukleinsyre

2.1.1. Nukleinsyre, som indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer

2.2. Arve materiale

2.3. "Livets molekyle"

2.4. Hos eukaryote organismer (ikke bakterier eller archaea) ligger DNA-stykkerne, kaldet kromosomer, i cellernes cellekerne.

2.5. I bakterier (prokaryoter) er der et ringformet kromosom, og eventuelt mindre ringformede stykker DNA kaldet plasmider, og begge dele findes i cellens cytosol.

2.6. Det vil derfor sige, at replikation og translation er adskilt i tid og rum i en eukaryot celle, men ikke i en prokaryot.

3. Celledeling

3.1. Celler deler sig i to

3.2. Foregår i cellekernen

3.3. Mitose

3.3.1. Ukønnet formering

3.3.2. Formål: formering uden variaton

3.3.3. Forekommer i planter og dyr

3.3.4. Fungerer: danner to datterceller

3.4. Meiose

3.4.1. Kønnet formering

3.4.2. Formål: Variation i arvemassen

3.4.3. Forekommer: sædceller, ægceller

3.4.4. Fungerer: danner fire celler, befrugtning

4. Definition på celle: Celle er den mindste levende enhed i alle levende organismer og er fælles for alt liv, både for mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

5. Definition for cellekerne: Cellekernen (eller nukleus) er inden for cellebiologi betegnelsen for et membranbeklædt organel, der findes i eukaryote celler.

6. http://subsites.egaa-gym.dk/nr/biologi/roholt/cellebiologi/cellen/cellekerne_model.gif

6.1. NUCLEUS: Nucleus - cellekernen - er det mest iøjnefaldende organel i cellen. Den er adskilt fra cytoplasma af en kernemembran, der består af to membraner. Alt cellens kromosom-DNA findes i cellekernen pakket sammen i kromatinfibre sammen med lige så store mængder af histoner. Indholdet i cellekernen kommunikerer med cytosolen ved hjælp af åbninger i kernemembranen, der kaldes kerneporer.