Virksomhedens pris

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Virksomhedens pris af Mind Map: Virksomhedens pris

1. Pris påvirker direkte virksomhedens indtjening

2. Forhold der har indflydelse

2.1. Interne forhold

2.1.1. Mål

2.1.1.1. Mål for salget af et nyt produkt

2.1.2. Marketingmix

2.1.2.1. Marketingmixet sammensættes udfra målet

2.1.3. Omkostningsforhold

2.1.3.1. Virksomheden tager hensyn til diverse omkostningsforhold

2.2. Eksterne forhold

2.2.1. Efterspørgsel

2.2.1.1. Hvor risikovillige kunderne er

2.2.2. Konkurrence

2.2.2.1. Egen position og konkurrencen på markedet

2.2.3. Andre omverdensforhold

2.2.3.1. Øvrige forhold i omverdenen

2.3. Prisfastsættelsesmetoder

2.3.1. Omkostningsorienteret

2.3.1.1. Prisen baseres på kendskab til omkostningerne

2.3.2. Konkurrentorienteret

2.3.2.1. Prisen baseres på konkurrenternes priser

2.3.3. Markedsføringsorienteret

2.3.3.1. Forhold i omverden og hos kunderne

2.4. Prisstrategier

2.4.1. For nye produkter

2.4.1.1. Skimming-prisstrategi

2.4.1.1.1. Høj pris til de kunder, der er villige til at betale det

2.4.1.2. Penetration-prisstrategi

2.4.1.2.1. Lav pris i introduktionsfasen

2.4.2. For eksisterende produkter

2.4.2.1. Styrkelse

2.4.2.1.1. Skal tage hensyn til konkurrenternes pris

2.4.2.2. Fastholdelse

2.4.2.2.1. Markedsledende=fastholde et højt niveau

2.4.2.2.2. Markedsfølgerposition=følge konkurrenternes priser

2.4.2.3. Udfasning

2.4.2.3.1. Høj pris pr. stk=mindre salg, men høj omsætning

2.4.2.3.2. Lav pris=hurtigt udfasning af produkt

2.4.2.4. Repositionering

2.4.2.4.1. Repositionere produktet i kundernes bevidsthed

2.4.3. Prisændringer

2.4.3.1. Årsager

2.4.3.1.1. Prisforhøjelse

2.4.3.1.2. Prisnedsættelse

2.4.3.2. Prisforhøjelse

2.4.3.3. Større efterspørgsel end udbud

2.4.3.4. Konkurrenterne hæver prisen

3. Kundernes reaktioner på prisændringer

3.1. Prisforhøjelser

3.1.1. Kvalitet er bedre

3.1.2. Udbyderen har økonomiske problemer

3.1.3. Udbyderen vil udnytte forbrugeren

3.2. Prisnedsættelser

3.2.1. Noget galt med produktet

3.2.2. Ringere kvalitet

3.2.3. Ophørsudsalg

4. Priselasticitet

4.1. Elastisk

4.1.1. Omsætning falder ved prisstigninger

4.2. Neutralelastisk

4.2.1. Omsætning er uændret ved prisstigninger/prisfald

4.3. Uelastisk afsætning

4.3.1. Ømsætningen stiger ved prisstigninger

5. Konkurrenternes reaktion

5.1. Tiger-reaktion

5.2. Tilbagelænet reaktion

5.3. Uforudsigelig reaktion

6. Prisdifferentiering

6.1. Opretholdes forskellige priser til forskellige kundegruper for den samme vare eller tjenesteydelse, på det samme prdukt