Genetik og begreber

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Genetik og begreber af Mind Map: Genetik og begreber

1. Kromosomer

1.1. Et kromosom er en struktur, der findes i alle celler, som ses bedst under optakten til en celledeling.

2. Gener

2.1. Et gen er en biologisk enhed for information kodet i DNA om dannelse af et biologisk molekyle.

2.1.1. Generne består af DNA og er anbragt på cellens kromosomer.

3. Genotype

3.1. Genotypen (arvelighedspræget) er summen af de påvirkninger, som arveanlæggene udøver på et individs observerbare egenskaber.

4. Fænotype

4.1. Individets fænotyper bestemmes af summen af de indflydelser, som dets gener udøver, og de påvirkninger, som individet i øvrigt modtager fra miljøet.

4.1.1. Hvis man ser hen over en population af individer, så betegnes den variation, som kan henføres til forskelle i gener, som den genetiske variation.

5. Genom

5.1. Genom, arvemasse

5.1.1. Ved en arts genom forstår man derimod det minimum af arvemasse, som kendetegner arten.

5.1.1.1. . Menneskets genom omfatter således de 25 DNA-molekyler, der er repræsenteret i de 22 autosomer, i kønskromosomerne X og Y og i mitokondrierne.

6. Karotype

6.1. Karyotypen er selve sammensætningen af en persons genom, mens fænotypen er hvordan dette kommer til udtryk...

7. DNA

7.1. Deoxyribonukleinsyre

7.1.1. nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle vira.

8. RNA

8.1. ribonukleinsyre

8.1.1. kæder af nukleotider og har forskellige funktioner i cellen.

9. Celledeling

9.1. Mitose (Almindelig celledeling). - Meiose (Reduktionsdeling). Den celle der kommer ud af meiosen har halvt så mange kromosomer som modercellen.