Jorden er giftig

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Jorden er giftig af Mind Map: Jorden er giftig

1. Syreregn mod jord, planter og søer.

1.1. Syreregnen ødelægger bladenes spalteåbninger. Derfor fordamper vandet i bladene og træet. Går værst udover nåletræer.

1.2. Syreregnen ødelægger dyrelivet i søer og åløb, hvis der ikke er nok kalk til at neutralisere syren. I Sverige og Norges søer og åløb rammes hårdt, fordi der ikke er særlig meget kalk i.

1.3. Jordens nærringsstoffer udvaskes og ødelægges, hvis der kommer for meget syreregn ned.

2. Biler og transportmidler udleder flest NOx'er.

2.1. Det prøver man at formindske med en katalysator i udstødningen. Den renser så meget af røgen som muligt for SO2 og NOx'er.

3. Brændeovne udleder flest partikler i luften.

3.1. Når der udledes partikler i luften er der nogle ultra fine partikler, som mennesket indånder og får ned in i lunger og kredsløb.

4. Helbredsskadeligt.

4.1. Forureningen går udover menneskers kredsløb, hjerter og hjerner.

4.2. Man kan udvikle forskellige sygedomme, som astma, hjertekar sygedomme og lungebetændelse. For ældre kan de risikere, at de mister nogle lever år, da deres immunforsvar kan være dårligt eller beskadiget.

5. Global opvarmning.

5.1. Når der udledes så meget kvælstofdioxid og så meget svovldioxid kan det være med til at øge antallet af drivhusgasser i atmosfæren.

5.1.1. NOx'er og SO2 er ikke drivhusgasser.

6. Nitrogens kredsløb.

6.1. Detaljeret billede:

7. Rensning af NOx'er og SO2.

7.1. Op til 95% af røgen renses for NOx'er og SO2.

7.2. Forsøg.

7.2.1. Man kan rense for SO2 med et rensetårn med calciumhydroxid Ca(OH)2. Rensetånets opgave er at rense en blanding med brintoverilte (H2O2),

8. Bygninger og monumenter.

8.1. Bygninger lavet af marmor eller kalksten nedbrydes af syre.

8.2. I byen er bygningerne blevet sorte af bl.a. partikler diesel og kulstøv.

8.3. For at bevare bevaringsværdige bygninger sandblæser man dem, så de bliver renset for snavs.