Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Geometriske navne af Mind Map: Geometriske navne

1. Hvordan man finder højden ??

1.1. Grundlinje

1.1.1. Grundlinjen bestemmer hvor højden skal være.Højden skal altid være vinkelret med grundlinjen.

2. Vinkler

2.1. Vinkelret

2.2. Spidsvinklet

2.3. Stumpvinklet

3. Polygoner

3.1. Diagonaler

3.1.1. Femkant

3.1.2. Sekskant

3.1.2.1. Diagonaler går i gennem figuren

3.1.3. Syvkant

4. Parallelle

4.1. Linjer

4.1.1. To linjer der aldrig rør hinanden,ligsom tog skinner.

4.2. Paraellelogram

4.2.1. Både de vandratte linjer er parallelle og de lodrette linjer er parallelle

5. Figur

5.1. Cirkel centrum

5.1.1. Cirkel diameter

5.1.1.1. Cirkel radius

5.1.1.1.1. Diameter er dobbelt så lang som radius

5.1.1.1.2. Cirkel periferien, er det samme som selve cirklen

5.2. Firekanter

5.2.1. kvadrat

5.2.1.1. Alle fire sider er lige lange

5.2.2. Rektangel

5.2.2.1. To af siderne er lige lange og de andre to af siderne er også lige lange

5.3. Trapez

5.3.1. Ligsom i cirkus

5.4. Trekant

5.4.1. Der findes retvinklet trekant

5.4.2. Der findes spidsvinklet trekant

5.4.3. Der findes stumpvinklet trekant

6. Mønstre

6.1. Man kan lave mønstre af alle figur

6.1.1. Og i alle farver