Transport og drivhusgasser

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Transport og drivhusgasser af Mind Map: Transport og drivhusgasser

1. Sundhed

1.1. Åndedræt

1.2. Adgang til rent vand

2. Hvad indeholder atmosfæren?

2.1. Grundstoffer og molekyler

2.2. Vanddamp

2.3. Partikler

2.4. PPM

3. Nye måder at transportere varer på

3.1. Brændstof og energi

3.2. Transport mønstre lokalt og globalt

3.3. Udstødningsgasser

4. Drivhuseffekt

4.1. Hvordan fungerer drivhuseffekt?

4.1.1. Ophobning af varme

4.2. Menneskeskabt eller naturlig udvikling?

4.3. Hvordan isolerer atmosfæren?

4.4. Balance i naturen

4.4.1. Fotosyntese

4.4.2. Respiration

5. Nye måder at transportere sig på

5.1. Elbiler

5.2. Kollektiv transport

5.3. Hvordan bor mennesker?

5.4. Cykle på arbejde

5.5. Folks holdninger til at bruge forskellige transportmidler?

6. Drivhusgasser

6.1. CO2

6.2. Vanddamp

6.3. Methan gas

7. Klimaændringer

7.1. Hvor meget stiger temperaturen?

7.2. Gletcher smelter

7.2.1. Havstigning

7.3. COP-møder

7.4. FN's klimapanel

7.5. Vejrfænomener

7.5.1. Kraftigere regn

7.5.2. Tørke

7.6. Klimazoner ændrer sig

7.6.1. Invasive arter

7.6.2. Tropesygdomme til Danmark

7.7. Ændrede levevilkår for mennesker, dyr og planter

7.8. Havene forsures