Empiri overblik

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Empiri overblik af Mind Map: Empiri overblik

1. Kodningsaftaler

1.1. Kodes i rød, hvis citatet er et signifikant event

1.2. Grøn hvis det er et positionsskift

1.3. Blå, hviss det er positioner der understøtter hnanden

1.4. Sætte en skoletaske hvis det fortæller om lærereollen

1.5. Lilla sky rundt om, hvis der sker læring i citatet

1.6. Lysegrøn sky, hvis det har noget at gøre med selve konceptet

1.7. Observationer

1.7.1. Kode med 1,2,3 jf Glazer

2. Interview 2

2.1. Også det at jeg kan godt lide den der anden måde at gøre det på. Jeg synes det kan være en god måde for os at opleve det, når vi læser her.

2.2. Man får bevæget sig og får sanser på og samarbejder, så faktisk når man kigger på forskellige ting så bare lige tjek tjek tjek dem af ik os

2.3. Det tænker jeg ok sådan kan man også gøre. Det er ikke det vi fik at vide. Det er ikke på den måde vi har lært i skolen der var ikke sådan dengang.

2.4. Så jeg synes det er en god bud på.

2.5. Men nu skal vi også tænke lidt anderledes fordi den sidste vi har den fungerer ikke rigtig.

2.5.1. I form af metaovervejelser om deres læring / indsats

2.6. Så er lidt svært at se. hvordan skal jeg opføre mig? Skal jeg opføre mig som et barn eller skal jeg opføre mig som en voksen menneske fordi jeg tænker vi skulle spille mere en rollespil ik os

2.7. Vi har været meget god øhh og specielt den anden gruppe også til at give plads til hinanden. Og øhh at samarbejde og alle inkludere alle sammen ik os

2.8. Det med at der er plads til hinanden og I fik løst opgaven sammen Og alle er bare deltagende ind i det

2.9. det men man får en rolle og man får en kittel er godt

2.10. jeg synes det er rigtig godt det der med at få det rå og det mørke og det forskellig lys og det store rum og det der

2.11. Det synes jeg er en god måde at finde på som den med undervisning den skal ikke nødvendigvis gå i en klasselokale alle os går som jo giver plads det med at man bevæger sig får alle de ting på

3. Interview 5

3.1. man skal udfordre det her. Hvad er det lige der skal ske med os og vi ved ikke helt hvad der er foran os.

3.2. Det gør også at nu de der hurtige elever i klassen de ikke bare lige løber igennem det hele men at man øhh at man kommer igennem det samtidigt.

3.3. Der kom konkurrence genet op i en og man øhh man skulle udfordre de andre også lidt og man skulle øhhh have gang i lidt motion også

3.4. jeg synes at det meget lærerigt, at man ikke bare sidder med en bog, men at man lærer noget med kroppen og samtidig med noget data og noget ja. At det ikke er traditionel undervisning.

3.5. øhh jamen det gjorde vi jo ved at vi var delt op, så der var opgaver til os alle sammen øhh og uden den ene kunne vi jo ikke løse opgaverne med den fysiske del.

3.6. man kan bruge historien i øhh til at få folk til at få børnene i den der stemning.

4. Observation

4.1. 1 og 3 arbejder sammen om opgaven mens 2 løser opgaven selvstændigt. Da 2 ikke kan komme videre med opgaven kigger hun på hvordan 1 og 3 løser opgaven sammen. Hertil siger 1: Kigger du efter os? Hurtigt kigger 2 ned på sin egen iPad. S ser dette og siger højt til hele gruppen: “I må gerne fortælle hinanden hvis I finder ud af hvordan I gør. Husk at I er et hold” 1 siger “nå ja selvfølgelig. Se her du trykker bare på den her (trykker på tallet under pilen) og så kan du bestemme hvor langt den skal gå” 2 afprøver herefter på sin egen iPad og løser opgaven vha det som 1 fortalte.

4.1.1. samarbejdets karakter

4.1.1.1. konkurrence

4.1.1.2. Makkerlæring

4.1.1.2.1. ifølge figur 2 Hermans 2001 kan det tolkes at 1 ved at hun er i stand til at løse opgaven og befinder sig i position D. 2. ved ligeledes at hun ikke er i stand til at løse opgaven men kommunikerer det ikke til 1. Hun befinder sig derfor også i position D. Når S informerer dem om, at de er et hold sætter han 1 og 2's sætter han "hold positionen" i forgrunden og fortrænger "konkurrence positionen" hos 1 og 2. Herved skifter 1 og 2 position fra D til A hvormed læring opstår for dem begge.

4.1.2. S udtrykker i tide at de skal agere som en gruppe og får løst den mulige konflikt.

4.1.2.1. "Games as pleasently frustrating" - "Players get feedback that indicates whether they are on the right road to succes later on..." - Gee 2006

4.2. 1 og 2 sidder ved hver deres iPad mens de løser opgaven 1 - se jeg har lavet sådan at bolden venter inden den hopper igen? 2 - vi puttede bare 2 af de her ind i stedet (satte 2 felter med stop ind) 1 - men det er da det samme ik? 2 - jo.

4.2.1. Deler oplevelse af løsningen / perspektiv

4.2.1.1. 1 oplever at have løst opgaven selvstændigt. Dette er i position D, da det endnu ikke er externaliseret. Idet hun siger det til 2 flytter hun position fra D til C. 2 deler oplevelsen og fortæller at man kunne løse det på en anden måde med samme udfald og bekræfter derved 1 i positioneringen omkring C

4.3. 4 - Hvad er det der? 5 - ved det ikke 4 - trykker på en af knapperne 5 - åh åh. hvad sker der? 4 - det ved jeg ikke, men der sker jo ikke noget ved at prøve. 5 - men man må jo ikke gøre noget man ikke må - griner.

4.3.1. Oplevelse af sig selv

4.3.1.1. 5 positionerer sig i B som eleven, der er usikker overfor at prøve nyt på iPaden. Her kommer ikke noget positionsskifte i observationen, men afslutningen med "griner" og deres samarbejde om at løse opgaven vidnede om er læringsudbytte.

4.4. S - Det grønne flag starter. Pilen tilbage går tilbage til start. Prøv lige at trække det grønne flag ned i feltet. Jeg viser jer en ting, og herefter skal I selv prøve at regne det ud. 5 flytter straks en masse pile ned i feltet på sin egen ipad. 4 og U snakker om, hvor mange skridt de brugte i opgave 1

4.5. Under opgvave 3b

4.5.1. 1 - Hvor er den lilla knap, der får ting til at forsvinde?

4.5.2. 2 - sagde han ikke at den var lilla?

4.5.3. 1 - jo

4.5.4. 2 - så tryk på den lilla

4.5.5. 1 - skal vi tage den op i stedet (skal feltet flyttes opad i stedet for nedad som man gjorde i opgave 3A)

4.5.6. 2 - ja god ide. Lad os gøre det.

4.6. Under opgave 3 b - del 2

4.6.1. 1 - hey har du set. Man kan få lyd på ? (trykker på lydikonet og indtaler noget der minder om en maskinlyd)

4.6.2. 1 (henvendt til S) har du set at vi har fået lyd på? Nu vil vi bare gerne have dem alle sammen til at forsvinde på en gang.

4.6.3. S - det var da en god ide.

4.6.4. 2 (henvendt til 1) Hvor er du da god.

4.6.5. 1 - tak.

4.7. Under opgave 4 b

4.7.1. S - Kan I få Scratch til at hoppe op og trykke på knappen når I løser opgaven?

4.7.2. U - ser observerende på 4 og 5. Så I prøver jer bare frem - smart.

5. Interview 3

5.1. meget lærerigt sådan meget pædagogisk

5.2. Så prøvede vi på skift til om og med at bidrage med hvad vi lige tænker

5.3. Kun ved stationerne hvor vi aftalte hvem der startede og vi skiftedes til at være Observatør og skiftiderne til de forskellige steder

5.4. Vi prøvede os frem og var der en, der fandt en løsning og det ikke virkede så prøvede vi en anden løsning

5.5. vi gik bare i gang, os så bare prøvede. Den der tog blokken var den der skrev. Så det var ikke fordi vi står og siger at så skal du starte

5.6. Fordi så sad vi Jo.. men så.. man afkoder jo hinanden. Så sidder den anden og afventer og så går man selv igang, Og hvis den anden overtager

5.7. Jammen så var vi hurtigt 2 der gik sammen om den ene Og fandt ud af sammen hvordan anden sad og kiggede lidt hvad vi gjorde og prøvede sig frem, hvor vi så kunne hjælpe bagefter og så sige nej det var sådan her vi gjorde

5.8. Fordi når du sidder med to Ipads altså så sidder den i midten jo lige pludselig hvor skal jeg med, hvem skal man hjælpe og hvem skal man ikke

5.9. Når man er vant til at arbejde med Ipad, Og man måske hurtigere kan se en løsning så overtager man, måske er det lidt nemmere

5.10. Ja det gjorde jeg nok selv så jeg prøvede på lige at holde lidt tilbage og sådan og vente på at sammen om der en anden der havde løsning i stedet for at det kun var mig

5.11. For at gøre plads til alle,Så venter man lidt. Jeg aflæser så prøver jeg at aflæse De andre Så man ikke føler at man overtager

5.12. Så tænker jeg at børn ...De lærer det nemmere på den her måde. Det er nemmere at lære ved at de først har prøvet det selv

5.13. Jeg tænker godt jeg kunne bruge metoden, Lige som vise børnene nu skal de i gang med et spil

5.14. Men ved at man fik det her ind, så dik de også kroppen med Og så selv prøve at være i det, tænke anderledes...mere kreativt

6. Interview 4

6.1. Det der falder mig først ind er underholdning...Fordi jeg synes det var helt vild sjovt

6.2. Det går jo i spagat for vi har XX med Fordi XX er ikke vant til at trykke på en Ipad

6.3. Finde ud af at vente på, at xx nu lige får trykket. Hurtigt kommer til at tage over så man skulle lige give plads

6.4. Så man skulle lige give plads, Så da vi lige som havde fundet ud af det, men indtil da var det lidt svært. Jamen det er jo fordi man et eller andet sted vil man jo helst Have haft sin egen Ipad I stedet for at det skulle være som gruppe

6.5. På nær den sidste opgave fordi den Var vi lidt længe om at fatte

6.6. Ud og prøve noget med sin krop så tilbage igen og så putte den ind i den der... Det tror jeg det er en lærering for mig i hvertfald i sådan en situation så det kommer hurtigere ind

6.7. Så længe der er noget med konkurrence, så er det tiltagende

6.8. men jeg tror det er noget andet hvis det var nogle andre man var i gruppe med, Altså jeg tror det er med at man bliver parret sammen

6.9. Det vil være den fedeste måde at lære noget på jo .. At man får lov til at gøre det der Hvis man kan Hvis man er så skarp

6.10. At det faktisk er OK at han måske ikke er så god til Øh Fysisk aktivitet men han er mega god til Ipad Så er det OK at være på hold med ham Så man ikke altid kommer til at Være ...så jeg tror det kan give noget harmoni i klassen

6.11. HVis man så ikke er helt vild skarp på det så tror jeg man ret hurtigt kan følges ad i denden gruppe man nu er i Sådan at .. Jammen det er det samme med det der fællesskab man.. Som man måske står udenfor

7. Metode overvejelser

7.1. Spørgsmålene giver ikke svar på forskningsspørgsmållene

7.2. I interviewerens iver efter at lave det selvkorrigerende interview kommer han til at konkludere for tidligt, hvilket betyder at der ikke kommer righoldig data til genstand for analyse.

7.3. Hvis man skulle benytte det selvkorrigerende interview ville det kræve at der var flere præcist formulerede spørgsmål. Når vi kun har 4 spørgsmål kræver det at deltagerne fylder dem righoldigt ud.

7.4. Vi skulle måske have undersøgt deres før og efter oplevelse for at kunne sige noget om deres positionering ud fra interviews

8. Link til DST

8.1. signifikant event

8.1.1. Første skoledag

8.1.2. Milestones i udvikling/læring

8.2. Flytte en position fra baggrund til foregrunden

8.2.1. Uventet god karakter

8.2.2. modstand fra lærerens side

8.2.3. provokationer

8.3. To eller flere positioner understøtter hinanden

8.3.1. introduktion af Cooperative learning som metode til at opnå gode resultater for den "ikke samarbejdende elev"

9. Ligorio

9.1. Forståelse af læring

9.1.1. knowledge is actively built in and through the sense-making process concerning all the events and facts people are exposed to.

9.1.2. form human beings able to build new knowledge and to change the society

9.1.3. process of ‘acculturation', of progressive inclusion into a community by sharing norms, roles, and ways of talking (Hodges, 1998; Rogoff, 1995; Wenger, 199

9.1.4. innovation og er det samme som læring

9.1.5. changes in the I-positioning system. Learning should act as a promoter of positive innovation of the self, should strive to suppress negative I-positioning, and should introduce positive and more sophisticated I-positioning. In general, attending learning contexts should give students the opportunity to enlarge and reorganize their repertoire of positioning.

9.1.6. Dialogical interaction is one of the principles for knowledge-building within the Community of Learners (Koschmann, 1999).

9.1.7. Therefore, dialogue is the chosen place to track down knowledge-building processes, social and cultural interactions, and identity development.

9.2. Col-læringsmiljø

9.2.1. teachers represented a great lever of motivation for them was strong.

9.2.2. apprenticeship and the scientists.

9.3. Virkning af læring

9.3.1. motivated to learn what helps them to upgrade their status and their position within the community

9.3.2. To strengthen each of these aspects, the macro-dimension of identity based on a dialogical dimension should be included in the curriculum.

9.4. Tegn på læring

9.4.1. It is the so-called sense of agency that Glaser (1996) indicated as a key factor to recognize when learning occurs.

9.4.1.1. 1. they take responsibility

9.4.1.2. 2. and show initiative;

9.4.1.3. 3. they are required to self-direct and self-assess their own processes.

9.5. Lærerollen

9.5.1. That is to say, teachers are supposed to act—in certain cases—as learners, and at the same time they should acquire a research attitude—since researchers are a stable part of the community

9.5.2. Students specify that it is not a matter of role, but rather a question of showing different aspects of the self

9.5.3. The teachers' intention is no longer to transfer knowl-edge, but to accomplish a collective project.

10. Scratch koncept

10.1. Eleverne

11. Undersøgelsesmetoder

11.1. Interview

11.2. Observation