Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Sandsynlighed af Mind Map: Sandsynlighed

1. Statistisk sandsynlighed

1.1. Dataindsamling og spørgeskema

1.2. Dataindsamling og eksperiment

1.3. Tællemodeller

1.3.1. Tælletræ

1.3.2. Tælletabel

2. Kombinatorik

2.1. Additionsprincippet

2.1.1. Enten eller

2.2. Multiplikationsprincippet

2.2.1. Både og

3. Chancetræ

3.1. Med tilbagelægning

3.2. Uden tilbagelægning

4. Tre forskellige typer af sandsynlighed

4.1. Den statistiske sandsynlighedsopfattelse

4.2. Den kombinatoriske sandsynlighedsopfattelse

4.3. Personlig sandsynlighedsopfattelse