Høj faglighed - hvad er det??

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Høj faglighed - hvad er det?? af Mind Map: Høj faglighed - hvad er det??

1. Gode karakterer

2. At læreren er faglig kompetent

3. Høj score i nationale test. Pæd. udvalg

4. Undervisnigsdifferentiering. Pæd. udvalg

5. Nåes bedst ved, at eleverne forstår, hvorfor de skal lære, og at de har lyst/motivation til at lære. KH

5.1. At der stilles så store krav, at eleverne ikke altid kan honore disse (nærmeste udviklingszone).

6. At man har ressourcer til at nå alle elever, så de får det optimale ud af undervisningen

7. At nå alle elever. Pæd. udvalg

8. Måden man arbejder med stoffet på. TN

8.1. Projektorienteret

9. At eleverne forstår, at deres faglige niveau højnes ved, at de også arbejdes med derhjemme - en god studiekultur hjælper dem videre i deres uddannelse. TS, KH,MK, BA

10. Et læsværdigt og læsbart indhold. ND

10.1. Relevans

10.2. Kvalitet

11. At læreren har relationskompetence, fagligt fundament og evne til at skabe ro i undervisningen. KR, KH

12. AT læreren har høje ambitioner på elevernes vegne - i alle fag. KR, KH,MK

12.1. Nyt punkt

13. At man underviser i sine "fag".

14. At der er mulighed for fagligt relevante ture.

15. Sociale ture der gør/sikrer elevernes og klassens trivsel. Dermed øges indlæringen, hvis barnet har det godt, eller klassen har det godt.

16. At alle elever skal "strække" sig for at kunne følge med.

17. forældrene forstår accepterer og bakker op om lærernes måde at undervise på, BA