Madens kemi (næringsstoffer)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Madens kemi (næringsstoffer) af Mind Map: Madens kemi (næringsstoffer)

1. Kulhydrater

1.1. Monosaccharider

1.1.1. Glucose

1.1.1.1. TEST1 for glucose: benyt teststrimmel.

1.1.1.1.1. Test2(Fehlings væsker): læs øverst på side 138

1.1.1.2. druesukker

1.1.2. fructose

1.1.2.1. honning, frugter, tomat

1.1.3. Hvor findes monosaccharider?

1.1.3.1. Når planter laver sukker i fotosyntesen, er det monosaccharidet: glucose

1.1.4. TEST for mono-saccharid: se GB s. 138

1.1.4.1. Fehlings væske nr.1 og nr2 har vi på skolen.

1.2. Disaccharider

1.2.1. Rørsukker(hvidt sukker), også kaldet sucrose, er opbygget af to monosaccharider: glucose og fructose.

1.2.2. Hvor findes disaccharider?

1.2.2.1. Mælkesukker(lactose) er et disaccharid, almindeligt rørsukker er et disaccharid

1.2.2.1.1. sucrose

1.3. Polysaccharider

1.3.1. Stivelse (200 til 2000 molekyler)

1.3.1.1. Kan det nedbrydes af mennesker?

1.3.2. Cellulose (> 2000 molekyler)

1.3.2.1. Kan det nedbrydes af mennesker?

1.3.3. Hvor findes polysaccharider?

1.3.3.1. I planter som stivelse og som cellulose i cellevægge.

1.4. Hvilke typer fødevarer, indeholder kulhydrater?

1.5. Hvor kommer kulhydraterne fra?

1.6. Hvad bruger mennesker kulhydrater til?

1.7. Forsøg: 7.1, spaltning af et disaccharid til mono saccharider.

1.8. Forsøg 7.2, fremstilling og spaltning af stivelse.

1.9. Alkohol: sukker kan omdannes til alkohol, dette link sender jer hen til clio-onlines sider om alkohol. Læs dem - læg mærke til, at deres gæringsforsøg ikke er helt identisk med det forsøg i skal udføre!

1.9.1. Forsøg 7.12, fra NyPrisma; "fremstilling af alkohol"

1.9.1.1. Destillation af egen gæring eller destillation af øl. Forsøg 7.13 NyPrisma

1.10. Oplagres, lokalt, fx som glykogen.

2. Proteiner

2.1. Er opbygget af mindst 100 aminosyrer der sidder sammen i en slags kædeform. Proteiner er rummelige og "relativt" store molekyler. Mennesket har brug for proteiner til at opbygge kroppen(fx: negle, hår, muskler og sener), Ligesom med saccharider, fordøjes protein ved at det spaltes op i sine byggeklodser; aminosyrer, som inde i kroppen igen sættes sammen til de proteiner kroppen benytter. 20 forskellige aminosyrer har kroppen brug for, heraf er 8-10 af dem essentielle som skal tilføres udefra - resten danner vi selv ud fra kosten.

2.1.1. Good to know: Mælk indeholder protein der består af alle de essentielle aminosyrer!!!

2.1.2. Forsøg 7.3 handler om at påvise proteiner. Med proteinet æggehvide som medie, træner vi vores færdighed i at påvise protein med Cu-ioner. Den kemiske proces er lidt langhåret. Men lykkes det ved hjælp af opvarmning og tilsætning af NaOH, at opdele de store proteinmolekyler i mindre enheder, vil Cu-ionerne danne komplekse forbindelser med de "løse ender" og den violette farve vil opstår og proteinet er påvist..

2.1.2.1. Begge klasser kan nu, med denne metode, påvise protein i andre fødevarer.

2.2. Danner mennesker selv proteiner?

2.3. Er vegetarer udfordret i forhold til at få dækket deres proteinbehov?

2.4. Hvordan optages proteiner i kroppen?

2.5. Kan ikke oplagres

3. Masterforsøg, 7.7 "proteiner i mælk. Her har du mulighed for at påvise protein, kulhydrat/saccharid og fedt.

3.1. mælkesukker kaldes også "laktose". Laktose er et disaccharid som består af de to monosaccharider; glucose og galactose

3.1.1. Glucosen kan vi påvise med glucose-strips. Hvis du skal udtale dig om mængden af glucose, er stripsne designet til at påvise mg glucose pr dl (pr 100ml). Husk derfor at tænke det ind, når du planlægger dit forsøg fra start.

3.2. Fedt viste sig svært at se. Skummetmælk indeholder meget lidt fedt - prøv let eller sødmælk til "fedt-prøven"

3.3. Proteinerne "kasein" og "albumin" ses med det blotte øje. Du kan jo bevise eksistensen af proteinet ved hjælp af CuSO4. Protein opløses i vand. ca. 3 ml proteinopløsning udtages og der tilsættes samme mængde NaOH. Så tildryppes med CuSO4. Opstår farven lilla, er det en indikation på protein...

4. Fedt

4.1. Forsøg med fedt:

4.1.1. 7.4: påvise fedtstof på to måder

4.1.1.1. "Plet-metoden": fedt tørre ikke ind lige som vand, når man tørre det.

4.1.1.2. og "fase-metoden": hvor fedt og vand umiddelbart kan ryste-blandes, men efter noget tid tydeligt adskilles igen med fedt liggende oven på vand(densitets forskel)

4.1.2. 7.5: vise at der er vand i margarine og hvilken procentdel det er.

4.2. Fedt har fire vigtige opgaver. Skriv hvilke

4.2.1. 1: fedt skal give energi til kroppen(det kan oplagres)

4.2.2. 2: fedt bringer de fedtopløselige vitaminer(A, D, E og K) rundt i kroppen.

4.2.3. 3: Fedt isolere kroppen, så der ikke afgives for meget energi(i form af varme) til omgivelserne.

4.2.4. 4: Fedt virker stødabsorberende på kroppen indre organer.

4.3. Kan oplagres i kroppen