På opdagelse i generne

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
På opdagelse i generne af Mind Map: På opdagelse i generne

1. proteinsyntesen

1.1. formålet ved proteinsyntesen er at aflæse og oversætte de opskrifter der findes i vores arvematerialer overalt i kroppen.

1.2. Transkriptionen foregår i cellekernen, mens translationen foregår i ribosomerne ude i cellens cytoplasma

2. Komosomerne

2.1. cellens DNA, beginder sig i cellekernen

2.2. et kromosom består af et dobbelstrenget DNA-molekyle

2.3. kromosom betyder farvet legeme

2.4. DNA-molekyler er ike synlige i et lysmikroskop

2.5. æg- og sædceller er haploide

2.6. sammensætningen af sædceller og et æg danner et diploidt befrugtet æg

2.7. dipoide æg kaldes zygoter

3. Arvematerialet indeholder gener

3.1. den samlede mængde arvemateriale i haploide kønsceller kaldes genom

3.2. genomet består i gennemsnit af 3. milliarder basepar fordelt på 23 kromosomer

3.3. den ene udgave af genomet har du arvet fra din far, den anden fra din mor

3.4. et gen kan defineres på forskellige måde

3.5. proteiner udfører mange forskellige funktioner

3.6. en stor del af muskelvævet i kroppen består af 2 proteiner, aktin og myosin

3.7. hæmoglobin og myoglobin er vigtige transportproteiner

3.8. en menneskecelles arvemateriale indeholder ca 20.000, forskellige proteinkodende gener.

4. DNA

4.1. DNA er en forkortelse for Deoxyribonukleinsyre

4.2. et DNA-molekyle består af to enkelte DNA-strenge

4.3. De fire forskellige baser kaldes - adenin, cytosin, guanin og thymin

4.4. en enhed bestående af en fosfat og en deoxyribose kaldes samlet en nukleotid

4.5. En DNA-streng består af flere hundrede millioner nukleotider

5. meiose

5.1. Kønscelledannelse sker i meiosen

5.2. meiosen foregår forskellige hos mænd og kvinder

5.3. DNA-replikation sker i cellens interfase

5.4. kvinder producere kun et æg der danner kun én celle

5.5. de fire fase: Profase Metafase Anafase Telofase

6. genetik og genetiske egenskaber

6.1. genetik handler om at opstille simple modeller der kan forudsige hvordan egenskaber nedarves.

6.2. den genetiske kode: koden viser sammenhæng mellem codons på mRNA og den tilsvarende aminosyre

6.3. vi har to udgaver af vores genom, og derfor har vi også to udgaver af alle vores gener

6.4. der findes dog en enkelt undtagelse af overstående regel.

6.5. mænd har et x og y kromosom

6.6. kvinder har 2 x kromosomer

6.7. En variant af et bestemt gen kaldes en allel

6.8. to ens alleler = homozygot

7. fejl i meiosen

7.1. fleste fejl sker ved en kromosom fejl

7.2. en sådan fejl kaldes en komosomtalsmutation

8. Gener

8.1. Alle organismer er opbygget af celler

8.2. hos bakterier der altid er encellede, findes arvematerialet frit i cellens cytoplasma

8.3. hos eurokaryoter findes det i cellekernen

8.4. et individ har fået sit arvemateriale fra sine forældre

8.5. flercellede organismer består af et stort antal celler der alle er genetisk identiske

9. Vi er alle forskellige

9.1. sædceller og ægceller er unikke, da de er haploide