Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Multimodale tekster af Mind Map: Multimodale tekster

1. Repræsentationsformer

1.1. Skrift

1.2. Lyd

1.3. Billede

1.4. Gestik

1.5. Grafik

2. Modalverber

2.1. Mådeudsagnsord

2.1.1. Måtte, skulle, burde, kunne, turde, ville

2.2. Forudsætninger for hovedverbets handling

3. Multimodal kohæsion

3.1. Repræsentationsformer som skaber sammenhæng

4. Modal affordans

4.1. Repræsentationsformer kan forskellige ting