Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ansvar og frihed af Mind Map: Ansvar og frihed

1. Filosofi (kærlighed til visdom)

1.1. Hvad er filosofi?

1.1.1. Spørgsmål der ikke kan gives ET svar på.

1.1.2. Ikke fakta

1.1.3. Ikke ens personlige holdning eller mening - Man har dog et ståsted.

1.2. Hvad er formålet med filosofi?

1.2.1. Man prøver at forstå hvad og hvem mennesket og jorden er.

2. Definition på ansvar og frihed

2.1. Frihed

2.1.1. Hvis du har mulighed for at gøre noget andet end du faktisk gør så er du fri.

2.2. Ansvar

2.2.1. At man er forpligtet på noget

3. Filosoffer om ansvar og frihed

3.1. K.E. Løgstrup

3.1.1. Vi holder en del af andres liv i vores hånd - Vi er forpligtet på hinanden.

3.2. Søren Kirkegaard

3.2.1. Friheden er god, men der er en bagside.

3.2.2. Mennesket kan ikke styre den totale frihed og selv at skulle stå til regnskab for alle sine handlinger. Det bliver man rådvild og forvirret af. Mennesket er nødt til at have noget at styre efter, nogle kriterier, hvorudfra man kan vælge det ene eller det andet (det kunne være religion, politisk overbevisning osv.). Det fulde ansvar for alt hvad man gør, medfører at mennesket bliver angst.

3.3. Jean-Paul Sartre

3.3.1. Vi bliver født som en tom tavle. Og så er det op til det enkelte menneske at skabe deres liv. Livet skabes gennem de valg vi tager. Til gengæld står man så også fuldt ud til ansvar for ens livs forløben.

3.4. Martin Luther

3.4.1. Hvis mennesket tror det har en fri vilje, så tror det også at det skal gøre bestemte handlinger for at fortjene guds frelse. Men for Luther er det den anden vej, gud frelser mennesket på trods af synden, og først da kan mennesket leve i frihed. Dette kaldte Luther også den: Trældbundne vilje.

3.5. Augustin

3.5.1. Mennesket var oprindeligt skabt med en fri vilje, men da den frie vilje blev brugt til at vælge synden (syndefaldet) blev mennesket dømt til at have en bunden vilje.

3.6. Erasmus af Rotterdam

3.6.1. Menneskets fri vilje formår noget, men nåden mest.

4. Religioners syn på ansvar og frihed

4.1. Kristendom

4.1.1. Netop dette har altid været til debat i kristendommen, bare læs nogle af de kristne tænkeres tanker om netop dette.

4.1.2. Slave af synden - men tilgivelsen sætter fri

4.1.3. Har et ansvar overfor hinanden.

4.1.4. Paulus siger: "Alt er tilladt - Men ikke er alt gavnligt". Det siger noget om at mennesket er frit stillet, men at det gode liv fåes hvis man binder sig til Gud.

4.1.5. Mennesket står til ansvar overfor Gud med sit liv, men ved Jesu blod bliver vi erklæret skyldfri.

4.1.6. Man har frihed til at vælge Gud fra

4.2. Islam

4.2.1. Mennesket er skabt som et frit væsen, der selv vælger hvordan det vil leve.

4.2.2. Du har ansvar da dine gerninger afgører om du frelses.

4.3. Buddhisme

4.3.1. Mennesket er et frit væsen, der selv vælger hvordan det vil leve.

4.3.2. Står fuldt ud til ansvar på grund af karma.

4.4. Er man fri eller bundet af at have en religion?

4.4.1. Lovreligion><Sindelags-religion

4.4.2. Indre frihed><Ydre frihed

5. Forskellige livssyn på ansvar og frihed

5.1. Determinisme

5.1.1. Vores handlinger kontrollerer vi ikke selv - De bestemmes af forhold vi ikke er herre over.

5.1.2. Mennesket er som i et dukketeater, hvor vi styres af tråde/impulser omkring os.

5.1.3. Mennesket har ingen frihed - Det er bare en indbildning

5.1.4. Intet ansvar for du er ikke selv skyld i dine handlinger

5.1.5. Flig af det i loven - Forskellige straf alt afhængig af hvilken baggrund og påvirkning

5.2. Indeterminisme

5.2.1. Vi har fuld frihed til at gøre hvad vi vil

5.2.2. Mennesket har fuld ansvar

5.2.3. Det modsatte af determinisme

5.3. Fatalisme (skæbnetro)

5.3.1. Ingen fri vilje derfor intet ansvar

5.3.2. Skæbnen er en eller anden magt der bestemmer dit livsforløb inden du fødes

5.4. Eksistentialisme

5.4.1. Opfundet af Franskmanden: Sartre

5.4.2. Mennesker ved ikke hvad meningen med livet er

5.4.3. Vi bliver født som en tom tavle. Og så er det op til det enkelte menneske at skabe deres liv.

5.4.4. Livet skabes gennem de valg vi træffer

5.4.5. Mennesket har fuldstændig handlefrihed

5.4.6. Mennesket står totalt til ansvar for deres handlinger