Christian Mejer Knudsen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Christian Mejer Knudsen af Mind Map: Christian Mejer Knudsen

1. Andre Færdigheder

1.1. Sprog

1.1.1. Engelsk

1.1.1.1. På samtaleniveau og flydende på skrift

1.1.2. Tysk

1.1.2.1. Flydende i samtale og skrift (gammel sønderjyde)

1.2. Ledelse

1.2.1. Coaching

1.2.1.1. Jeg kan hjælpe folk med at finde mål, retning og ressourcer

1.2.2. Ledelse

1.2.2.1. Sætter retning, giver mening og holder fast. Oftest lytter og følger jeg FØR jeg leder.

1.2.3. Personaleudvikling

1.2.3.1. Har været med til at udvikle vores teams og skole bl.a. ift. IT og Pædagogiske overvejelser.

1.2.4. Strategi og planlægning

1.2.4.1. Jeg har været med til at lægge strategier og planlægge på alle niveauer fra nationalt (arbejde med studieordninger) til Læreplaner, Læseplaner og Undervisningsplaner.

1.2.5. Teambuilding

1.2.5.1. Har arbejdet professionelt med øvelser og lege til at styrke samarbejde og kommunikation.

1.3. Glæde

1.3.1. Bugtaler

1.3.1.1. Dukker kan pludselig tale….

1.3.2. Guitar og sang

1.3.2.1. Har altid været god for en fællessang og et indslag til en fest. Meget ofte starter min undervisning med en sang.

1.3.3. Gøgl og akrobatik

1.3.3.1. Har undervist og optrådt

1.3.4. Latterinstruktør

1.3.4.1. Kan grine og smitte med grin på kommando (næsten)

1.3.5. Tryllekunstner

1.3.5.1. Kan forbløffe og fortrylle

1.4. Krop

1.4.1. Karate og selvforsvarsinstruktør

1.4.1.1. Jeg bruger selv og kan undervise andre i bløde måder at løse fysiske konflikter

1.4.2. Musik

1.4.2.1. Jeg sørger for at man synger sammen – laver også gerne egne tekster.

1.4.3. TaiChi

1.4.3.1. Kampkunst og meditation i et. Arousalsænkende konflikthåndtering.

2. Andre Erfaringer

2.1. Dagplejefatter

2.1.1. Kone var dagplejemor. Indsigt i børns opvækst i dagpleje.

2.2. Danset

2.2.1. Både moderne, ekspressivt og kontaktimprovisation. Har givet mig índsigt i hvad kroppen kan. Lært mig at bruge min krop til at tale med.

2.3. Far til to børn

2.4. Frivilligt bestyrelsesarbejde

2.4.1. I gymnastikforening, seminarieidrætsforening, korbestyrelse mm.

2.5. Gøgler

2.5.1. Kan lave skæg og ballade. Verdensberømt i Odense og omegn 

2.6. Handicaphjælper

2.6.1. Indsigt i handicappedes liv i det daglige. Bl.a. med paraplegiker og spastiker

2.7. Lægestuderende

2.7.1. 2 år. Indsigt i sygehussystem, medicin, anatomi.

2.8. Motionsgymnastikinstruktør

2.9. Pilgrim

2.9.1. Har gået Caminoen i Spanien. (ca 750 km) Har givet mere ro og klarhed.

2.10. Soldat og Sergent

2.10.1. Lært præcision, at være presset og at håndtere en samling meget forskellige mennesker.

2.11. Spejderleder

2.11.1. Leder i mange år. Mest for 8-10 årige. Også arbejdet med handicappede spejdere. Arrangeret stævner, ture og sommerlejre.h

2.12. Sygeplejestuderende

2.12.1. Læste sygeplejerske et år

2.13. Sygeplejevikar

2.13.1. Indsigt i sygehussystemet. Medicinsk, Kirurgisk, Psykiatrisk

2.14. Taxichauffør

2.14.1. Har kørt og snakket med alle slags mennesker.

3. IT-færdigheder

3.1. IKT

3.1.1. Jeg bruger IT som pædagogisk værktøj i undervisning, supervision, dokumentation og læring

3.2. Intranet

3.2.1. Kompetent bruger

3.3. Outlook

3.3.1. Kompetent bruger på Outlook

3.4. PC

3.4.1. Problemløser og Superbruger på PC. Jeg har let ved IT. Andre bruger mig som IT-konsulent

3.5. Powerpoint

3.5.1. Superbruger på PowerPoint og Prezi.

3.6. Word

3.6.1. Superbruger på Word

3.7. Ipad

3.7.1. Jeg bruger IPad til film, ord, spil. Kompetent bruger på IPad Arbejder med IPad som pædagogisk værktøj for målgrupper 0-12 år

4. Overordnet

4.1. Personligt

4.1.1. Den der stiller de gode og dybtgående spørgsmål.

4.1.2. Den man går til hvis man vil vende en kompleks pro-blemstilling eller få nye ideer.

4.1.3. Manden der kan skabe den gode stemning.

4.1.4. Den der husker at inddrage det andet menneskes per-spektiv

4.1.5. Den gode kollega, der altid stiller op og hjælper

4.1.6. Den der altid kan se noget godt ved situationen.

4.2. Fagligt

4.2.1. Stor viden og erfaring i lære- og forandringsprocesser, didaktik, vejledning, coaching og facilitering af processer.

4.2.2. Stort og bredt kendskab til det pædagogiske felt i både teori og praksis.

4.2.3. Erfaring med at udvikle, skrive og implementere læreplaner, undervisningsplaner og med at arbejde i en politisk styret organisation.

4.2.4. IT-færdigheder især på Microsoftprodukter og IPad

4.2.5. Desuden i sundhed, bevægelse og pædagogik og i at bruge fysiske aktiviteter til forskellige formål. F.eks. læring, inklusion, samarbejde, glæde.

5. Uddannelse

5.1. Bachelor i Idræt

5.2. Folkeskolelærer

5.3. Grunduddannelse Idræt.

6. Videre Uddannelse

6.1. Systemisk uddannelse i ledelse, coaching og vejledning (mere end 10 års uddannelse)

6.2. Supervision

6.3. NLP Master Practitioner

6.4. NLP Konsulent

6.5. Selvforsvarsinstruktør

6.6. Gymnastikinstruktør

6.7. Svømmelærer

6.8. Mange kurser i NLP, kommunikation, personlig udvikling

7. Særlige kompetencer

7.1. Processer

7.1.1. Anerkendende pædagogik

7.1.1.1. Ser ressourcer og brugerperspektiver. Har arbejdet med MarteMeo, ICDP, Værdsættende samtale, Ressourceorienteret pædagogik, PlanB (samarbejdsbaseret problemløsning)

7.1.2. Didaktisk viden. færdigheder og kundskaber

7.1.2.1. Kan planlægge, strukturere, lede og evaluere læreprocesser. Både i klasseværelse og i praksis.

7.1.3. Systemisk tænkning

7.1.3.1. Herunder at arbejde med og overskue komplekse problemstillinger, stille ”gode” spørgsmål.

7.1.4. Vejledning

7.1.4.1. Både i fagligt og personligt område.. Også videostøttet.

7.1.5. Ledelse

7.1.5.1. Jeg inspirerer, sætte rammer og retning. Styrer og prioriterer hvis det er nødvendigt.

7.2. Viden

7.2.1. Psykologisk kendskab

7.2.1.1. Flere uddannelser i terapi, coaching og vejledning.

7.2.2. Pædagogisk viden

7.2.2.1. Indsigt i det pædagogiske felt – både teoretisk og praktisk. Bl.a. været praktiklærer.

7.2.3. Kendskab til udvikling

7.2.3.1. Jeg ved noget om psykologisk, motorisk, socialt og etisk udvikling. Især i 0 – 12 års området.

7.2.4. Movement Science

7.2.4.1. Kender til den nyeste viden om hvordan man udvikler motorik og giver feedback. Systemisk tænkning i det motoriske område

7.3. Andet

7.3.1. Massage

7.3.1.1. Kan bruge mine hænder til at give gode berøringer – og lære andre det.

7.3.2. Igangsætter af lege og fysiske aktiviteter

7.3.2.1. Jeg har erfaring i at sætte lege og aktiviteter i gang med mange målgrupper. Har bl.a. egen legedatabase med 3500 aktiviteter

7.3.3. Fysisk konfliktløsning

7.3.3.1. ”De bløde øjnes og hænders pædagogik”. Kan selv og kan vise andre hvordan man kommer ud af konflikter, hvor der er et fysisk aspekt.