Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Carbonhydrider af Mind Map: Carbonhydrider

1. Formler:

1.1. Stregformel, methan: H I H - C - H I H

1.2. Prikformel, methan: *H H* C *H *H

1.3. Molekyleformel, methan: CH4

2. Forbrændingsreaktioner og oxidation

2.1. Fuldstændig forbrænding (O2 og org. forbindelse = CO2 + H2O.

2.2. Ufuldstændig forbrænding: Samme reaktanter, men carbonmonooxid(CO) eller sod (C) som produkter.

2.3. Redoxreaktioner

2.3.1. Oxidation og reduktion

2.3.2. Oxidationstal

3. Fedtstoffer

3.1. Tre lange carbonkæder med hydrogenatomer. Ingen, enkelte eller dobbelte bindinger carbonatomerne imellem.

3.1.1. Mættet fedtmolekyle: ingen dobbeltbindinger - carbon kan dermed ikke lave flere bindinger til flere hydrogenatomer, det er mættet.

3.1.1.1. Højt smeltepunkt.

3.1.1.2. smør, svinefedt.

3.1.2. Umættet fedtmolekyle: En eller flere dobbeltbindinger mellem carbonatomerne = umættet fedt.

3.1.2.1. Lavt smeltepunkt.

3.2. Kost og sundhed.

3.2.1. Mest umættet fedt er bedste, for meget mættet fedt kan give livsstilssygdomme.

3.3. Olie - flydende ved stuetemperatur.

3.3.1. Fedt: smeltepunkt over 20 grader.

3.4. Triglycerider - upolære.

3.4.1. Indeholder en lige mængde af C atomer, ofte 16 eller 18.

3.4.2. Jo længere fedtsyrekæde, jo flere svage bindinger ml. molekylerne, og jo højere smeltepunkt.

3.4.2.1. Jo flere dobbeltbindinger, jo lavere smeltepunkt.

3.5. mættede, enkelt- og flereumættede fedtsyrer.

4. Additionsreaktioner

4.1. To eller flere molekyler går sammen og danner et større molekyle.

4.2. Forekommer når et af molekylerne har dobbelt eller trippel-bindinger.

4.3. Fx: ethen, der har en dobbeltbinding, går sammen med dihydrogen og bliver til ethan.

5. Carbon atomet

5.1. Ønsker fire ekstra elektroner i yderste skal for at opfylde ædelgasreglen

6. ORGANISKE FORBINDELSER

6.1. Molekyler der indeholder carbon og hydrogen-atomer.

6.2. Upolære

6.2.1. Kan opløse andre upolære molekyleforbindelser

6.2.1.1. Er uopløselige med vand og andre polære forbindelser samt ionforbindelser.

6.3. Alkanrækken

6.3.1. Methan Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan Octan, Nonan Decan

6.3.1.1. CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22

6.3.2. Navngivning: placeringstal, sidekæde, hovedkæde.

6.3.3. Isomere: flere forskellige strukturformler men samme molekyle med de samme kemiske egenskaber.