Sundhed på Østerbyskolen

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sundhed på Østerbyskolen af Mind Map: Sundhed på Østerbyskolen

1. Tovholdere

1.1. Vejen kommune/ skole dagtilbud

1.2. Allan Lauenblad

1.3. Pernille N. Eriksen

1.4. Linda Rainer, Karsten Matras

1.5. Dorthe Harrison

2. Notes

3. Projektbeskrivelse

3.1. Sundhedspolitik

3.2. SMTTE, KIF - Model med overblik

3.2.1. SMTTE – en model til planlægning af forløb SMTTE er et redskab, man kan benytte, når teamet skal planlægge undervisningsforløb. SMTTE hjælper teamet til at konkretisere målsætningen samt sætter fokus på, hvad vi skal lægge mærke til på vej mod målene. SMTTE består af følgende fem elementer: Sammenhæng - Hvad vil vi gøre noget ved? Mål - Hvad er det, vi vil opnå? Tegn - Hvilke indikatorer skal vi holde øje med, for at se om eleverne nærmer sig målene? Tiltag - Hvad skal vi gøre for, at eleverne opnår målene? Selve undervisningsforløbet. Evaluering. Der er tale om en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer. SMITTE-MODELLEN Sammenhæng baggrund/forudsætninger Tiltag handlinger Mål ønsket tilstand Evaluering registrering/vurdering Tegn sanseindtryk Det særlige ved SMTTE er de såkaldte tegn, som anvendes til at præcisere målsætningen, ved at teamet overvejer, hvad de skal se efter på vej mod målet.

3.3. Sundhedspolitikker (udfærdigelse og implementering)

3.3.1. Besøg hos sundhedsplejersken

3.3.2. Trivselsmåling

3.3.3. SDQtest

3.4. Brug af diverse sundhedsmålinger

3.4.1. Rød tråd for sundhedsbesøg hos sundhedsplejersken

3.5. Lære om Fysisk-, social-, mental- fællesskabs-, samt trivsels-sundhed

3.5.1. Fysisk sundhed

3.5.2. Social sundhed

3.5.3. Mental sundhed

3.5.4. sundhed i fællesskab

3.5.5. trivsel og sundhed

3.6. Stressforebyggelse og håndtering

3.6.1. Hvad gør vi nu?

3.6.1.1. Nada

3.6.1.2. Mindfullness

3.6.1.3. Trivselsundersøgelse

3.7. Kost optimering (kantinemanagement)

3.7.1. Rammer

3.7.1.1. Elever

3.7.1.1.1. Søskenderabat?

3.7.1.2. Personale

3.7.1.3. sund kost

3.7.1.3.1. Øko?/Danske fødevarer

3.7.1.4. Kantinemad til alle?

3.7.1.4.1. Hvordan sikrer vi at alle får mad

3.8. Motion og fysisk (bevægelse i hverdagen, )

3.8.1. Rammer

3.8.1.1. Indskoling

3.8.1.1.1. Sanglege,med 6 kl elever

3.8.1.1.2. Legepatrulje

3.8.1.1.3. Ro i undervisningen

3.8.1.1.4. Frisk luft i alla frikvarterer, samt udluftning, før og mellem undervisning, sjældent i UV

3.8.1.2. mellemtrin

3.8.1.2.1. legepatrulje

3.8.1.2.2. Motionsbånd?

3.8.1.2.3. Ekstra idræt og svømning

3.8.1.3. Udskoling

3.8.1.3.1. Valghold Idræt

3.8.1.3.2. Skolefodbold

3.8.1.4. SFO

3.8.2. Øsi

3.9. Psykisk og fysisk velvære ( fælleskaber og

3.9.1. valghold, hvor elever frit vælger blandt flg tilbud

3.9.1.1. skak, drama, Håndværk/ design, sport og sundhed, science, tysk grammatik, musik, psykologi og livsoplysning, skoleavis, olieholdet.

3.9.2. Indskoling

3.9.2.1. Trivselssamtaler en md efter epstar t med nye "indrullere"

3.9.2.2. skoleven

3.9.2.3. Skoleven/ fx 2. kl

3.9.2.4. Læsevenner fx fredag morgen i dansk, kan nogle af de udfordrede elever profitere af hyggelæsning fx 20 min læs x antal sider.

3.9.2.4.1. Trivsel

3.9.2.4.2. førfaglighed

3.9.2.4.3. læseforståelse, talforståelse, ordsprog

3.9.2.4.4. De store elever fx 6 kl skal være støtte

3.9.3. Morgensamling

3.9.3.1. Bazar/ festival

3.9.3.2. Julekoncert

3.9.3.3. Skolekoncert

3.9.3.4. Salmesang i kirken

3.9.3.5. Findes der levende teater for skolen

3.9.3.6. Bestil en forsker

3.9.4. Demokratisk dannelse

3.9.4.1. 9 kl sidste skoledag

3.9.5. Mellemtrin

3.9.5.1. Skolekomedie

3.9.5.2. K uger

3.9.5.3. skolepatrulje

3.9.5.4. Nørdholdet

3.9.5.5. Håndbold

3.9.5.5.1. kidsvolley,

3.9.5.6. Edison 6 årg.

3.9.5.7. ØSI

3.9.5.8. Kom og svøm med, svømmestævne for 5 årg

3.9.5.9. Rynkebyløb

3.9.5.10. Dirtrun

3.9.6. Musikskolen

3.9.6.1. Museet

3.9.6.1.1. Poul la cour Museet

3.9.7. Skolen i biografen

3.9.8. Skraldiaden/ Ren

3.10. Udskoling

4. Tidsplan

4.1. 27/11-2017

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Dataindsamling, projektbeskrivelse

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Beskrivelse af plan for implmenteringen af sundhedspolitik på Østerbyskolen

5. Timeline

5.1. Schedule

5.2. Budget

5.3. Resources

5.4. Delays

6. Begrænsninger

6.1. Økonomi

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Tidsplan for implementering

6.3. Sundhedsmålinger

7. Handleplan

7.1. Definition af projektplan

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. begrænsninger

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Definition af hvordan vi ser tegn på implementering

7.3.1. KPI's