Skoleblog

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Skoleblog af Mind Map: Skoleblog

1. Nyhedsartikel

1.1. Forløb:

1.1.1. I skal producere en nyhedsartikel

1.1.2. Kriterier

1.1.2.1. Omfang: maks. 1 A4 side

1.1.2.2. Et relevant billede I selv har taget

1.1.2.3. Overholde de genremæssige krav

1.1.3. Producer og upload

2. Radiomontage

2.1. Inspiration

2.1.1. A: Introduktion - Radioproduktion

2.1.2. B: Radiomontage + Egenproduktion

2.1.3. C: Producer og upload på bloggen

3. Fremgangsmåde

3.1. Hvad er et multimodalt produkt?

3.2. Grupper af to-tre personer

3.2.1. Skal kunne arbejde sammen i længere periode

3.3. Producere passende tekst til skoleblog

3.4. Kommentering

4. Novelle trailer

4.1. Forløb: Novelletrailer Krav: Novelle analyse

4.1.1. Udvælg en novelle fra "Jeg vælger uden filter"

4.1.2. Planlæg produktionen og følg instruktionerne på linket

4.1.3. Producer og upload på bloggen

5. Novelle analyse

5.1. Find en novelle

5.1.1. A: Læs minimum fire noveller

5.1.1.1. Er det svært at finde noveller? Spørg din lærer

5.1.2. B: Udvælg en af teksterne med din gruppe

5.1.3. C: Analyser teksten ud fra Novellecirklen

5.1.3.1. Analysen skal produceres til bloggen

5.1.3.2. Følge novellens kronologi

5.1.3.3. Brug også den viden I har fra forløbet "Noveller"

5.1.4. E: Upload på bloggen

6. Oplæsning

6.1. Inspiration

6.1.1. Vælg en valgfri tekst

6.1.1.1. Skal indeholde: Dialog

6.1.1.2. Skal være mere end en A4-side eller derover

6.1.2. Oplæsningen skal filmes

6.1.2.1. Husk at øve dig inden du optager det. Øv dig mange gange!

6.1.2.2. Lav en ny optagelse hvis du laver fejl.

6.1.3. Producer og upload på bloggen

7. Anmeldelse

7.1. Udvælg et produkt I ønsker at anmelde

7.2. Brainstorm på hvilke former for anmeldelse man kan lave

7.3. Find frem til den mest hensigtsmæssige form

7.4. Producer og upload på bloggen

8. Moderne eventyr

8.1. Moderniser et folkeeventyr Krav: Folkeeventyr gennemgået

8.1.1. Læs eventyret "Den lille rødhætte"

8.1.2. Læs eventyret "Den lilla møghætte og pulven"

8.1.3. Udvælg et folkeeventyr

8.1.3.1. Brainstorm over hvordan det kan moderniseres

8.1.3.1.1. Miljø

8.1.3.1.2. Personer

8.1.3.1.3. Genstande

8.1.3.1.4. Sproget

8.1.3.1.5. Overhold genretræk

8.1.4. Producer det moderniseret eventyr

8.1.4.1. Skriv eventyret om

8.1.4.2. Illustrer til eventyret

8.1.4.2.1. Pixton

8.1.4.2.2. Tegn selv

8.1.5. Kriterier

8.1.5.1. Samme længde som eventyret der bliver moderniseret (+/- 100 ord)

8.1.5.2. Meningen med historien må ikke ændres

8.1.5.3. Overhold genretrækkene

8.1.6. Producer og upload på bloggen

9. Debatoplæg