C-atomet og carbon-kemi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
C-atomet og carbon-kemi af Mind Map: C-atomet og carbon-kemi

1. C-atomets opbygning

1.1. C-atomet har atomnummer 6, og består dermed af 6 protoner og neutroner, samt har en elektronfordeling der hedder 2 i inderste skal og 4 i yderste skal

2. Organiske og uorganiske forbindelser

2.1. Der skelnes mellem organiske og uorganiske forbindelser

2.1.1. Vi kender over 20.000.000 forskellige organiske forbindelser og ca. 700.000 uorganiske forbindelser

2.2. Et organisk stof er en forbindelse, der indeholder carbon (undtagelse: carbonoxider og carbonater)

3. Mættede carbonhydrider/umættede carbonhydrider

3.1. Mættede carbonhydrider

3.1.1. - Indeholder IKKE dobbeltbindinger eller tripelbindinger (har altså enkeltbindinger mellem carbonatomerne)

3.1.2. - Alkaner = mættede carbonhydrider

3.2. Umættede carbonhydrider

3.2.1. - Indeholder dobbeltbindinger eller tripelbindinger mellem carbonatomerne

3.2.2. - Alkener og alkyner = umættede carbonhydrider

4. Additionsreaktion

4.1. En kemisk reaktion, hvor to eller flere molekyler går sammen til et større molekyle. Denne slags reaktioner er begrænsede til molekyler med dobbelt- eller tripelbindinger = additionsreaktion

4.2. Organiske stoffer med C=C-dobbeltbindinger reagerer let med andre stoffer. Hydrogenatomer kan adderes til en dobbeltbinding, så den sprænges og omdannes til en enkeltbinding mellem C-atomerne = eksempel på additionsreaktion