Religioner i forandring og på flugt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Religioner i forandring og på flugt af Mind Map: Religioner i forandring og på flugt

1. Moses

1.1. Moses er af de vigtigste personer i biblen. Der bliver fortalt om ham i de første fem bøger. (mosebøgerne)

1.2. Isralitterne var slaver

1.2.1. Mosebøgerne fortæller, at moses var søn til en israelitisk kvinde.

1.2.2. På det tidspunkt var israelitterne slaver i egypten

1.2.2.1. De var også underlagt den egyptiske lov.

1.2.3. Faraoen var bange for at israelitterne ville blive for talrige, så han beordrede alle ny fødte drengebørn dræbt.

1.3. Moses kommer til det egyptiske hof

1.3.1. Hans mor skjulte ham så i en lille sivkurv, som hun sendte ned af Nilen.

1.3.2. Kurven blev fundet af faraoens datter

1.3.2.1. Hun tog drengen og opfostrede ham.

1.4. Moses' flugt til Midjan

1.4.1. Moses fandt ud af et han ikke er egypter

1.4.2. En dag da han var ude på en arbedjsplads, så han en egypter slå en israelit ihjel

1.4.2.1. Han blev vred og dræbte egytperen

1.4.3. Det blev opdaget

1.4.3.1. Faraoen ville derfor dræbe Moses.

1.4.4. Moses flygtede til Midjan

1.4.4.1. Han fik også en kone og et barn

1.5. Moses som den store leder

1.5.1. Han fik tildelt en opgave af gud

1.5.1.1. Imod hans vilje

1.5.2. Gud ville gerne have at moses skulle befrie israelitterne

1.5.2.1. Isrealitterne skulle hjem til det tildelte land han havde lovet Abraham

1.5.3. Faraoen ville ikke af med sine slaver

1.5.3.1. Det tog 10 plager

1.5.3.1.1. Vand til blod

1.5.3.1.2. Frøer

1.5.3.1.3. Myg

1.5.3.1.4. Bremsesværme

1.5.3.1.5. Pest

1.5.3.1.6. Bylder

1.5.3.1.7. Hagl

1.5.3.1.8. Græshopper

1.5.3.1.9. Mørke

1.5.3.1.10. Død

1.5.4. Den lange rejse der kom, var meget hård for Moses

1.5.4.1. Folk beklagede om og om igen

1.5.4.2. De blev straffet ved at vandre i ørknen i 40 år.

1.6. De 10 bud

1.6.1. Moses modtog budene på toppen af Sinaibjerget

1.6.2. Moses var på toppen af bjerget i fyrre dage

1.6.3. Da han kom ned var hans ansigt lysende

1.6.3.1. Det ses som en guddommelig ting

1.6.4. Mosebøgerne fortæller at moses på bjerget, Nebo

1.6.4.1. Efter Gud havde vist ham De forjættede land

1.6.5. Han blev 120 år gammel

2. Paulus

2.1. Paulus var engang jøde men konverterede til kristendommen

2.2. Han hed Rigtigt Saulus men ændrede det til Paulus

2.3. Paulus led en martyrdød da han i år 65 døde i Rom

2.4. På sin første missionsrejse grundlagde Paulus kristne menigheder i det sydlige Tyrkiet.

2.5. Derefter vendte han tilbage til Jerusalem

2.6. Den anden missionsrejse førte ham til Grækenland, hvor han også grundlagde menigheder.

2.7. Paulus har skrevet nogle af de ældste brev i det nye testamente

2.7.1. Paulus' Brev til Romerne.

2.7.2. Paulus' Første og Andet Brev til Korintherne.

2.7.3. Paulus' Brev til Galaterne.

2.7.4. Paulus' Brev til Filipperne.

2.7.5. Paulus' Første Brev til Thessalonikerne.

2.7.6. Paulus' Brev til Filemon.

3. Muhammed

3.1. Er min spiritanimal

4. Hyrdebrevet

5. Jødeaktionen 1943

6. Islams tilblivelse

6.1. Islam blev til på Den Arabiske Halvø i begyndelsen af 600-tallet. Grundlæggeren af religionen var Muhammed, der på grundlag af sine åbenbaringer indførte en ny praksis og en ny form for tro.

6.2. Der findes ikke mange uafhængige kilder til Muhammeds historie og kampen for hans tro, men Muhammed og personerne omkring ham betragtes som historiske, selvom fortællingerne om dem er mere eller mindre mytiske.

6.3. I og omkring Mekka og Medina, var der på Muhammeds tid også jøder og kristne, og påvirkningen fra disse religioner blev da også ganske tydelig i den islamiske lære. Koranens myter og traditioner blev bygget på udlægninger af historierne og persongalleriet fra Det Gamle og Det Nye Testamente, men fik en helt ny betydning i den islamiske opfattelse af Muhammed som den sidste profet og Guds åbenbarede ord, Koranen.

6.3.1. Islam har altså været påvirket af jødedom og kristendom

7. Udvandring fra Egypten

7.1. Moses

7.1.1. Den brændene tornebusk

7.1.1.1. Gud fortalte at han skulle hjælpe israelitterne ud af egypten

7.2. Slaver i Egypten

7.2.1. Slaverne er efterkommere af Abrahams søn, Josef

7.2.1.1. Josef blev soldt til faraoen af sine brødre

7.3. Egypterne indhentede israelitterne ved Det røde hav

7.3.1. Moses fik vandet gå til hver sin side, så de kunne komme igennem

7.3.2. Vandet vendte tilbage da egypterne kom

7.4. De ti plager

7.4.1. Gud lavede vand om til blod, og han sendte frøer, myg, fluer, kvægpest, bylder, hagl, græshopper og mørke ned over Egypten samt dræbte alle egypternes førstefødte

7.5. Pagtslutningen og de ti bud

7.5.1. Pagten

7.5.1.1. "Hvis israelitterne kun tilbedte ham og overholdt de ti bud, han gav dem, så ville han give israelitterne et land og holde hånden over dem"

8. Udvandringen til Medina

8.1. Profeten Muhammed blev i sin fødeby Mekka hånet og latterliggjort af hedningene. Han blev beskyldt for at være besat af onde ånder, når han prædikede om den ene sande gud.

8.2. Da hedningenes vold imod muslimerne blev mere og mere voldsom, opfordrede Gud i år 622 Muhammed til at udvandre til ørkenbyen Yathrib, der ligger ca. 350 km nord for Mekka.

8.3. Da hedningene en tidlig morgen omringede Muhammeds hus for at slå ham ihjel, opdagede de til deres store forbavselse, at Muhammed i nattens mulm og mørke havde forladt byen sammen med sin trofaste ven Abu Bakr

8.4. Muhammed og Abu Bakr red gennem ørkenen hele natten, og da dagen brød frem, gemte de sig i en klippehule. Abu Bakr blev bekymret, da han opdagede en sporfinder nærme sig hulen; men Muhammed beroligede ham og sagde: "Frygt ikke, for Gud er med os". Da sporfinderen nåede frem til hulens indgang, havde en edderkop på mirakuløs vis spundet et stort spind hen over indgangen.

8.4.1. Hvilket reddede dem fra hedningene

8.5. Da Muhammed kom til Yathrib købte han noget jord uden for byen fordi hans dromedar slog sig ned der han byggede også en moske på stedet

8.6. Profeten Muhammed blev boende i Yathrib indtil sin død i 632. Byen skiftede navn og kom til at hedde Profetens by, Madinat un-nabi, eller Medina.

9. Tro og religion under besættelsestiden

9.1. Folkekirken og frihedskampen

9.1.1. Der var ofte konflikter mellem præsterne og de tyske myndigheder

9.1.2. Præster deltog i modsandkampen

9.1.3. Kirken/kirkegården blev et samlingssted

9.1.4. Ca. 100 præster gik under jorden for ikke at komme i fangelejre i tyskland

9.1.5. Kaj munk måtte lade livet

9.1.5.1. Præst

9.1.5.2. Debatør

9.1.5.3. Digter

9.2. Hyrdebrevet

9.2.1. Tyskland planlægger en aktion mod Danmark

9.2.1.1. 1943

9.2.2. Biskoppen sender et brev til tyskland

9.2.2.1. Uden svar

9.2.3. Biskoppen sendte så et hyrdebrev ud til de danske præster

9.2.3.1. Brevet blev læst højt i kirken

9.2.4. Brevet blev også set som en sidste ære, eftersom de støttede om samarbejdspolitiken

9.3. Folkekirken og samarbejdspolitiken

9.3.1. Mange af kirkens folk, en plads i samarbejdspolitiken

9.3.1.1. Hal Koch

9.3.1.1.1. Teolog

9.3.1.1.2. Kirkehistoriker

9.3.1.1.3. han støttede også samarbejdspolitiken

9.4. Retsopgøret efter krigen

9.4.1. Der blev vækket en tørst efter hævn

9.4.2. Folk der havde hjulpet Tyskland blev stemplet som, Værnemagere og stikkere

9.5. Dødstraffen blev genindført

9.5.1. Genoprettet 1945-1950

9.5.1.1. Officielt afskaffet 1930

9.5.2. 78 mennesker blev dømt til døden – og 46 af dommene blev udført