Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
landbrug af Mind Map: landbrug

1. brænding

2. ukrudtsbekæmpelse

2.1. sædskifte

2.1.1. når man ikke planter det samme hvert år. det forhindrer visse typer ukrudt i at vokse.

2.2. kemikalier - sprøjtemidler

2.3. harvning

3. når man planter forskellige sorter sammen, komme der mere næring fra jorden. det forhindrer skadedyr

4. planter

4.1. blandingsafgrøder

5. skadedyrsbekæmpelse

5.1. pesticid

6. dyrevelfærd

6.1. fritgående

6.2. økologisk føde

6.3. medicin

6.3.1. antibiotika

7. konventionelt landbrug

7.1. monokulturer

7.1.1. ensartethed

7.1.2. en afgrøde på hver mark

7.2. kunstig gødning

7.3. husdyrgødning

8. svineavl, kvægavl o.s.v.

8.1. afgrøder bruges til foder

8.2. organisk gødning

9. planteavl

10. marker

10.1. afgrøder

10.1.1. gødning

10.1.2. sprøjtemidler

10.2. dyr

11. næringsstoffer

11.1. gødning

11.1.1. gylle nam nam

11.1.1.1. fremstillet organisk

11.1.1.1.1. fordele - godt for miljøet, billigt, nemt at producere

11.1.2. kunstgødning

11.1.2.1. fremstillet kemisk

11.1.2.1.1. fordele -

11.1.2.1.2. nitrogen, fosfat og kalium

12. nitrogenkredsløb

13. vandløb

13.1. grundvand