Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
udledning af stoffer af Mind Map: udledning af stoffer

1. grøn energi

1.1. bæredygtigt energi der er godt, fordi at det ikke forurener

2. ting, organismer og byer

2.1. havet

2.1.1. carbon bliver bundet i havet på grund af dyr og alger

2.1.1.1. carbon er i gennemsnit i havet i 1000 år

2.1.2. vandorurening

2.1.2.1. spildevand

2.1.2.2. olieudslip

2.2. fabrikker

2.2.1. fabrikker producerer transportmidler og alt andet i verden. det kommer der menge drivhusgasser fra.

2.2.2. fabrikker udleder også meget forurening i form af spildstoffer

2.3. dyr

2.4. gårde

2.5. landsbyer

2.6. planter

2.6.1. planter laver med fotosyntesen CO2, så når planter dør afgiver de en hel masse CO2

2.6.1.1. fotosyntese er når planter tager CO2 og sol og laver sukker og energi

2.7. storbyer/byer

2.7.1. storbyer forurener ekstrem meget, men per person forurener de meget mindre, på grund af at de

2.8. atomenergi

2.8.1. atomaffald

3. drivhuseffekten

3.1. drivhus effekten er hvor at atmosfæren holder på varmen men der kommer for meget atmosfære, så for lidt varme slipper ud, og dermed bliver jorden varmere

4. vigtige tidsperioder

4.1. kultiden

4.1.1. tiden hvor det meste af verdens kul og olie blev dannet

4.1.2. insekterne var kæmpe på grund af højt indhold af carbon i luften (CO2)

4.2. den industrieller revulotion

4.2.1. på grund af den industrielle revolution begyndte man at brug meget mere, kul olie osv, hvilket frigav en hel masse CO2

4.2.2. siden begyndelsen af den industrielle revolution er der kommet meget mere CO2 i luften

5. Affaldshåndtering

5.1. miljøfarligt affald

5.2. plastikaffald

5.3. metalaffald

5.4. papir og pap

5.5. genbrug

5.6. batterier

6. Gas

6.1. CO2

6.1.1. den hyppigste form for drivhusgas, kommer typisk fra fabrikker og tansportmidler

6.1.2. CO2 bruges også bla til at slukke ildebrande

6.1.2.1. CO2 er tungere end ilt og derfor kan den slukke ild

6.1.3. når CO2 er i organismer hedder det kulstof

6.2. metangas

6.2.1. en farligere form for CO2, der typisk kommer fra dyr

6.3. ozon

6.3.1. Det lag der beskytter os mod solens uv stråler

6.4. lattergas

6.4.1. kommer fra kunstgørning

6.5. vanddamp

6.5.1. siger sig selv. damp fra vand

7. fossile brændstoffer, fælles for de fossile brandstoffer er at de har været udsat for et stort pres gennem en længere periode og at de stammer fra døde dyr

7.1. kul

7.1.1. danner CO2 når det bliver forbrændt

7.2. olie

7.2.1. danner CO2 når det bliver forbrændt

7.3. CO2

8. transportmidler

8.1. Biler, lastbiler,

8.1.1. producerer lidt CO2, men meget i forhold til hvad den kan fragte

8.2. fly

8.2.1. producerer rigtig meget Drivhusgasser

8.3. cykler

8.3.1. cyklen producerer ingen drivhusgasser

8.4. skibe

8.4.1. skibe producere meget drivhusgasser, men lidt i forhold til hvad den kan fragte