Kognitionspsykologi

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kognitionspsykologi af Mind Map: Kognitionspsykologi

1. Opmærksomhed

1.1. Selektiv opmærksomhed

1.1.1. Man har kun fokus/opmærksomhed på en ting Man vælger selv hvor man ligger ens fokus/opmærksomhed

1.2. Ufrivillig opmærksomhed

1.2.1. Opmærksomhed vi ikke selv er hære over - f.eks. En høj lyd -> man reagere

1.3. Frivillig opmærksomhed

1.3.1. Opmærksomhed man selv vælger

1.4. Automatiserede processer

1.4.1. Man gjorde noget af ren automatik. f.eks. Spise med kniv og gaffel når der kommer mad på bordet

1.5. kontrollerede processer:

1.5.1. Være opmærksom på det (evn. Noget nyt). f.eks. Når man skal lære at spille guitar så skal man kontrollere ens opmærksom

1.6. Delt opmærksomhed

1.6.1. Multitaske (kan være nemt, kan være svært) Nemme opgaver: skrælle kartofler og tale på samme tid Svære opgaver: hvis der er 2 personer der snakker på samme tid

2. Hukommelse

2.1. Langtidshukommelse (eksplicittehukommelse og implicittehukommelse

2.1.1. Eksplicitte: Semantisk og episodisk hukommelse

2.1.2. Implicittehukommelse: Procedurehukommelse, percetionshukommelse, og den emotionelle hukommelse

2.2. Sensoriske hukommelse

2.2.1. Arbejdshukommelse

2.3. Kortidshukommelse

3. Kognitive skemaer

3.1. Det er det indre, mentale strukturer, som på en systematisk måde gemmer på de erfaringer, vi har gjort på et bestemt område eller med bestemte mennesker.

3.2. Erindringer

4. Genkaldelse

5. Blitz-erindringer

6. Ebbinghaus: Glemselskurve

7. Glemsel