Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Begravelse af Mind Map: Begravelse

1. Buddhismen

1.1. Himmelbegravelse (I Tibet)

1.1.1. Det indebærer, at liget parteres og lægges ud på en klippe, hvor det bliver spist af rovfugle

1.2. Normal Begravelse

1.2.1. Hvordan (Thailand)

1.2.1.1. Forberedelsen

1.2.1.1.1. lægges den døde på en åben ligbåre i huset, hvorefter liget vaskes og får hvidt tøj på

1.2.1.1.2. Pynt kisten med blomster

1.2.1.1.3. Dyrker de lokale ånder, som har stor betydning i hverdagen

1.2.1.1.4. Den dødes bevidsthed bliver omdannet til en ånd, som kaldes en "winjan"

1.2.2. Hvordan (Tibet)

1.2.2.1. Forberedelsen

1.2.2.1.1. Bær kisten hen til bålen

1.2.2.1.2. Pynt kisten med blomster

1.3. Begravelse (Brandt)

1.3.1. Den døde bliv brandt i kisten.

1.4. I buddhismen afhænger ens næste reinkarnation af, hvordan man har levet sit liv.

1.5. Orden

1.5.1. Reinkarnation

1.5.1.1. Udtrykker troen på, at man efter døden genfødes til et nyt liv.

1.5.2. hinayana-buddhister

1.5.2.1. hinayana-buddhister er en specielt buddhist for begravelse

1.5.3. Winjan

1.5.3.1. Ånden på Thailandsk

2. Kristendom

2.1. Normal Begravelse

2.1.1. Forberedelsen

2.1.1.1. Familien sidder ved den døde, beder og mindes de gode tider, de havde sammen.

2.1.1.2. Når en person er død, skal han/hun vaskes og have andet tøj på.

2.1.1.3. Præsten vælge nogle text fra biblen og læser det højt op.

2.2. Bisættelse

2.2.1. Den døde bliv brandt i kisten.

2.3. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden mens en nisættelse afsluttes ved, at kisten blivet kørt til krematoriet.

2.4. Ved både en begravelse og en bisættelse kaster præsten jord på kisten tre gange, mens afdøde tiltales med ordene: >>

2.4.1. (Orden) Af jord er du kommet, til jorden skal du blive, af joden skal du igen opstå.

2.4.2. De tre håndfulde jord symbolisen: Liv - Død - Liv

2.5. Efter Døden

2.5.1. Der er et liv efter døden