Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund af Mind Map: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

1. Bourdieus ulighedsteori

1.1. Kapitalformerne

1.2. Habitus begrebet

2. Socialiseringsgrupper

2.1. Primær/sekundær gruppe

2.2. Formelle/Uformelle grupper

2.3. Socialkontrol - sanktioner - normer

3. Familityper i det senmoderne samfund

3.1. Kernefamilie i pres i det sene samfund,  pga. individuelisering og aftraditionalisering

4. Personlig-identitet / social identitet

5. Lars Dencik

5.1. Dobbelte socialisering

5.1.1. Primær og sekundær socialisering

5.2. Familie

6. Giddens teori

6.1. Aftraditionalisering

6.1.1. Social/negativ arv

6.2. Individualisering

6.3. Øget refleksivitet

7. Thomas Ziehes teori

7.1. Formbarhed

7.2. Kulturel frisættelse

7.3. Ontologisering

7.4. Potensering

7.5. Subjektivisering

8. Dominique Bouchet

8.1. Kamæleonen - socialkarakter i det senmoderne samfund

8.1.1. 'Myren' i det traditionelle samfund  Traditionelstyret menneske, som følger normer og traditioner

8.1.2. 'Sneglen' i det moderne samfund Det indrestyret menneske, som