Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund af Mind Map: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

1. Giddens teori

1.1. Aftraditionalisering

1.1.1. Social/negativ arv

1.2. Individualisering

1.3. Øget refleksivitet

2. Thomas Ziehes teori

2.1. Formbarhed

2.2. Kulturel frisættelse

2.3. Ontologisering

2.4. Potensering

2.5. Subjektivisering

3. Dominique Bouchet

3.1. Kamæleonen - socialkarakter i det senmoderne samfund

3.1.1. 'Myren' i det traditionelle samfund  Traditionelstyret menneske, som følger normer og traditioner

3.1.2. 'Sneglen' i det moderne samfund Det indrestyret menneske, som

4. Bourdieus ulighedsteori

4.1. Kapitalformerne

4.2. Habitus begrebet

5. Socialiseringsgrupper

5.1. Primær/sekundær gruppe

5.2. Formelle/Uformelle grupper

5.3. Socialkontrol - sanktioner - normer

6. Familityper i det senmoderne samfund

6.1. Kernefamilie i pres i det sene samfund,  pga. individuelisering og aftraditionalisering

7. Personlig-identitet / social identitet

8. Lars Dencik

8.1. Dobbelte socialisering

8.1.1. Primær og sekundær socialisering

8.2. Familie