Etienne Wenger LÆRING

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Etienne Wenger LÆRING af Mind Map: Etienne Wenger LÆRING

1. Deltagelse og Tingsliggørelse som hukommelsesformer og kilder til magt

1.1. Verden og vores erfaringer interagere, men de smelter ikke sammen (s. 106 -9

1.1.1. T o D formerne udfolder sig i forskellige miljøer indtil de atter mødes i nye forhandlingøjeblikk

1.2. tingsliggørelsens former - s. 107

1.2.1. Når formerne er skabt lever de deres eget liv - lige som et ord vi forstryder

1.3. DogT politik/magt

1.3.1. D og T er to særskilte magtkanaler. De konstituere to særskilte former for politik s. 111

1.3.1.1. Deltagelsens politik

1.3.1.2. Tingsliggørelsens politik

1.3.1.3. De to former kan spilles ud mod hinanden s. 112

2. Læring på 3 Dimensioner - Læringshistorier

2.1. Læring ikke blot en mental proces men også noget andet s. 116 Læring er det der driver praksis og praksis er den pågældende lærings historie.

3. Legitim perifer deltagelse

3.1. Den proce hvorigennem nyankomne optages i praksis - klodset begreb.

3.2. periferitet og legitimitet er præstationer, som både involvere et fællesskab og dets nyankomne. s. 121 - 122