Jorden er giftig

Afgangsprøve naturfag

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Jorden er giftig af Mind Map: Jorden er giftig

1. 3.

1.1. Rensning:

1.2. Hvordan virker en katalysator og et SNOX- anlæg og hvad er deres funktion?

1.3. Forsøg med svovl og rensetårn.

2. 1.

2.1. Hurtig intro til selve emnet.

2.2. Syreregn:

2.3. Hvad har syreregn af påvirkning på naturen?

2.4. Forsøg med blomster og plante.

2.5. Hvordan påvirkes henholdsvis den svenske og den danske natur?

2.6. Forsøg med kalk.

3. 2.

3.1. Udledning og kroppen:

3.2. Hvordan kommer der så meget luftforurening til Danmark, når nu vi ikke producere så meget selv?

3.3. Hvad skal der til at formindske luftforureningen fra transportmidler i Danmark og hvorfor er det vigtigt?

3.4. Hvad sker der med menneskets krop, når der udledes for meget SO2 og for mange NOx'er?

4. https://www.mindmeister.com/maps/show/650157431

5. Hvilken forskel har det gjort for naturen, at man begyndte at rense for NOx'er og SO2?