De vigtigste pointer fra de lovkrav, vi er underlagt som pædagoger

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
De vigtigste pointer fra de lovkrav, vi er underlagt som pædagoger af Mind Map: De vigtigste pointer fra de lovkrav, vi er underlagt som pædagoger

1. Støtte børnene i at skabe og udvikle legerelationer

2. Sikre børnenes trivsel

2.1. Støtte dem i at opbygge et godt selvværd

3. Give børnene omsorg

4. Planlægge og udføre aktiviteter der fremmer børnenes udvikling

5. Skabe rammer, der indbyder til leg og fordybelse

6. Skabe miljøer der fremmer deres sundhed

6.1. Skabe rammer, der indbyder til bevægelse

7. Medvirke til at børnene for en god og tryg opvækst

8. Samarbejde med forældrene

9. Fokus på tidlig indats

9.1. Nedbrydelse af den sociale arv

10. Se og lytte til det enkelte barn

10.1. Give børnene medbestemmelse og medansvar

11. Lære børnene om demokrati

12. Lære børnene sociale spilleregler

13. De pædagogiske læreplaner

13.1. Sociale kompetencer

13.2. Alsidig personlig udvikling

13.3. Sproglig udvikling

13.4. Krop og bevægelse

13.5. Naturen og naturfænomener

13.6. Kulturelle udtryksformer og værdier

14. Dokumentation af de pædagogiske arbejde