Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Samfundsfag identitet af Mind Map: Samfundsfag identitet

1. Spiller vi en roller

1.1. Frontstage

1.1.1. Er hvor vi er spiller en bedre version af en selv for at være sammen med nogle eller blivet acceptere eller flydenindetitet

1.2. Backstage

1.2.1. Er den man selv er ens kerneindetitet

1.3. Facework

1.3.1. Er den man bygger på så man selv ser bedre ud fx. Sociale medier

2. Ord til indentitet

2.1. Socialisering

2.1.1. Den proces, hvorigennem individet, gennem kontakt med andre – forældre, lærere, kammerater osv. – tilegner sig de færdigheder og værdier, der er nødvendige for at kunne fungere i et samfund.

2.2. Dobbeltsocialisering

2.2.1. Når barnets socialisering i hjemmet og i institutioner (fx vuggestue, børnehave eller skole) foregår på samme tid.

2.3. Gruppefællesskab

2.3.1. Mindre gruppe af mennesker, som har et fællesskab, de identificerer sig med.

2.4. Kernefamilie

2.4.1. Familie bestående af forældre og børn, der lever sammen

3. Livstil for 50 år siden

3.1. Arbejder

3.1.1. Hvis man var arbejder, stemte man typisk på Socialdemokratiet, havde en kolonihave og drak Carlsberg.

3.2. Landmand

3.2.1. Landmænd stemte på Venstre, gik i kirke og havde været på højskole.

3.3. Skolelærer

3.3.1. Skolelærerne var de mest veluddannede på egnen og stemte på Det Radikale Venstre.

3.4. Embedsmænd og købmænd

3.4.1. Købmænd og embedsmænd boede i byerne, havde taget realeksamen og stemte på De Konservative.

3.5. Kvinde

3.5.1. Kvinderne gik typisk derhjemme og passede hus og børn. De blandede sig sjældent særlig meget i politik. Det var primært mænd, som fik en videregående uddannelse, og det var typisk også dem, som forsørgede familien.

4. Familietype

4.1. http://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Hvem_er_jeg/Familien_og_vennerne/Arbejd_med/Familietyper.aspx

5. minerva-model

5.1. http://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Hvem_er_jeg/Kender_%20du_%20typen/Arbejd_med/Inddeling_efter_livsstil.aspx

6. Livsformer

6.1. Arbejdsmarked

6.1.1. På arbejdsmarkedet mødes arbejdstagere og arbejdsgivere. Arbejdstagerne udfører et arbejde, og arbejdsgiveren betaler løn. I Danmark er store dele af arbejdsmarkedet reguleret af overenskomster. Overenskomsterne er aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om løn- og arbejdsvilkår

6.2. Karrierelivsform

6.2.1. Livsform, hvor arbejdet og den personlige udvikling gennem arbejdet er vigtigere end fritiden.

6.3. Livsformanalyse

6.3.1. Model, der inddeler befolkningen efter deres holdning til arbejde og fritid.

6.4. Lønarbejderlivsform

6.4.1. Livsform, hvor arbejdet er et middel til at kunne nyde friheden i fritiden.

6.5. Selvstændig livsform

6.5.1. Livsform, hvor det at være selvstændig – fx at have sin egen butik eller anden virksomhed – er det vigtigste, og hvor arbejde og fritid smelter sammen.

7. Hvem er jeg

7.1. Identitet

7.1.1. Flydene indentitet

7.1.1.1. Tilpasser sig sine omgivelser

7.1.2. Kerneindentitet

7.1.2.1. Er fx. Ikke at stjæle Er det følger man er født med eller som man rigtig er

7.2. Livsstil

7.2.1. Måde at leve sit liv på. I sociologien handler livsstil om det enkelte individs og gruppers forbrug, holdninger og handlinger.

7.3. Segment

7.3.1. Inddeling af befolkningen i grupper på baggrund af deres forbrug og værdier. Minerva-modellen deler forbrugerne op i fire segmenter alt efter, om de er moderne eller traditionelle, materialistiske eller idealistiske.

8. Samfundet

8.1. Landbrugssamfundet

8.1.1. 1900-tallet samfund bygget på traditioner Og folk boede på landet

8.2. Industrisamfund

8.2.1. Folk boede i byer og var tættere og arbejde på fabrikker med dårlig løn

8.3. Det moderne samfund

8.3.1. Samfundet i dag hvor vi selv kan vælge