Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevand af Mind Map: Drikkevand

1. Grundvand

1.1. Regnvand

1.2. Op pumpning af  grundvand

1.3. Vandet kommer ud i havet

1.4. Det fordamper

1.5. Steder hvor det ikke regner skal man grave dybt for at komme ned til grundvandet. Det er dyrt og besværligt.

1.6. Det tager 40 år for regnet at komme ned til grundvandsmagasinerne.

1.7. Under nedsivningen til grundvandsmagasinerne bliver vandet filtreret og tilsat mineraler og smagsstoffer.

1.8. Hvis jorden er fyldt med skadelige stoffer kan vandet ikke drikkes før stofferne bliver fjernet.

1.9. Grundvandsspejlet ligger mellem 0 og 50 meter under jorden. Det kommer an hvor man er i Danmark

1.9.1. Det er højere oppe hvis det har regnet meget.

1.10. Imellem partiklerne i jorden findes der porerum, der bevæger grundvandet sig hele tiden rundt.

1.11. Kildevand er grundvand der er blevet pumpet ud på jordoverfladen.

1.12. Det er kun i vinter-halvåret at der dannes grundvand, da jorden er for tør om sommeren

1.13. Sprøjtegift siver ned i jorden og forurener grundvandet

2. Vandetskredsløb

2.1. Der er 7 faser

2.2. Bliver drevet af Solens varme

2.3. Lukkede system - vandet forsvinder ikke fra atmosfæren eller jorden

2.4. Vandet bevæger sig hele tiden imellem havet, skyer, grundvand og vandløb

2.5. Kresløbsvandet ender altid i havet, hvor det opholder sig i flere 1000 år, før det igen tager på en rejse rundt i kredsløbet

3. Vandværk

3.1. Rensningsanlæg

3.1.1. Rensning

3.1.1.1. Saltet skal fjernes fra salt vandet før det kan drikkes

3.2. Filtrering

3.3. Kemisk rensning

3.4. Biologisk rensning

3.4.1. Mekanisk rensning

3.5. ildforhold

3.6. Sandfiltrering fjerner ogger og megan fra vandet

4. Vandforbrug

4.1. Køkken, badeværelse og haveslanger

4.2. hygiejne

4.3. Verden  har brug for mere vand fordi der kommer flere mennesker på kloden.

5. Spildevand

5.1. Brugt vand

5.2. kloakvand der bliver brug til landbrug

5.3. Indeholder nitrogen og fosfor (organisk stof)

6. Mangel på dikkevand de tørre steder hvor det ikke regner ofte

7. Vandets kredsløb i de levende organismer

7.1. Vand er nødvendigt for planter og dyr

7.2. Vandplanter for vand gennem rødderne og vandet fordamper fra bladene. Planter bruger vandet til fotosyntese.

7.3. Dyr og mennesker får vand gennem føden eller når de drikker det.

8. Grundsvandsdannelse

8.1. Vandet fra et år bliver ikke blandet med vandet fra året før, pga af måden vandet bevæger sig.

8.2. Den umættede zone er den del af jorden, som ligger over grundvandsspejlet, hvor der er hulrum som ikker er mættet med vand

8.3. Vandet stopper med at bevæge sig ned gennem jorden når det rammer et lag af kridt, ler eller grundfjeldet - som på Bornholm.

9. Konventionelt landbrug

9.1. Organisk gødning - afføring fra grise (gødning)

9.2. Pesticider til at holde skadedyr og ukrudt væk.

10. Rensning af spildevand

10.1. Gennem kloaker hen til rensningsanlæg

10.2. Mekanisk rensning

10.2.1. 3 faser - riste, sand og fedtfang og bundfældning

10.3. Biologisk rensning

10.3.1. Kar med mikroorganismer med nedbryder

11. Sådan beskytter vi drikkevandet

11.1. Beskytter grundvandet mod forurening

11.2. Planter skove ved kildepladserne,  så der ikke bliver sprøjtet

11.3. Grundvandspuljen - samler penge ind til at beskytte grundvandet.

11.4. Miljøvenlig drift af landbrugsarealer

11.5. Holder øje med kvaliteten af grundvandet.

12. Miljøfremmede stoffer

12.1. Stoffer der er giftige for levende organismer

12.2. Svære for naturen at nedbryde

12.3. Klor er skadeligt for dyrene i naturen.

13. Sprøjtegift

14. Eutrofiering

14.1. Når regnvand løber ned af et bjerg eller lignende og trækker mudder med sig ned. Vandet siver også ind i bjerget.

15. Nitrogen og fosfos