Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
vand af Mind Map: vand

1. Energiforsying

1.1. Biologisk syn

1.2. Geografisk syn

2. Vandets kredsløb

2.1. processorer

2.1.1. fordampning

2.1.1.1. når det fordamper

2.1.2. nedbør

2.1.2.1. -Regn,hagl og sne. det der falder fra skyerne

2.1.3. fortætning

2.1.3.1. fra luftform til flydende tilstand

2.1.4. afstrømning

2.1.4.1. når vandet bevæger sig

2.2. Et lukket system

2.2.1. Der forsvinder ikke vand atmosfæren eller jorden. . Der kommer heller ikke mere vand til Jorden.

2.3. Salt- og ferskvand

2.3.1. 97 procent af alt vandet på Jorden er saltvand

3. Grundvand

3.1. grundvand

3.1.1. grundvandsmagasin: der hvor vi henter grundvandet op fra.

3.1.2. hvis jorden er forurenet bliver vandet også forurenet

3.1.3. sprøjtegift og kemikalier kan forurene

3.2. grundvandspejlet

3.2.1. Det er når man møder vandet første gang, i grundvandet

3.2.1.1. I Danmark ligger det ca. 0-50m

3.3. kan ses fra over fladen

3.3.1. nogen gange kan det ses som moser og muder

3.4. Dannelse af grundvand

3.4.1. der kommer nyt grundvand, når der regner meget

4. De store havstrømme

4.1. hvordan bliver havstrømme dannet

4.1.1. De kolde havstrømme bliver dannet ved polerne

4.1.2. de varme havstrømme bliver dannet ved breddegrader.

4.2. hvordan påvirker havstrømme klimaet

4.2.1. kolde strømme betyder at regnen falder over havet.

4.2.2. varme strømme føres med vinden ind over land, hvor den ender som nedbør

5. Nitrogen kredsløbet