Kristendom - De tre monoteistiske religioner

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kristendom - De tre monoteistiske religioner af Mind Map: Kristendom - De tre monoteistiske religioner

1. Hvilken gud tror de på?

1.1. Kristendom: Gud

1.2. Islam: Allah

1.3. Jødedom: Gud

2. Hvor er religionen opstået?

2.1. Kristendom: Palestina, Israel

2.2. Islam: Saudi Arabien

2.3. Jødedom: Israel

3. Hvornår er religionen opstået?

3.1. Kristendom: Ca. 2000 år siden

3.2. Islam: I 600-Tallet

3.3. Jødedom: Ca. 2500 år siden

4. Hvor mange religiøse tilhængere har religionen?

4.1. Kristendom: 2,2 Milliarder

4.2. Islam: 1,6 Milliarder

4.3. Jødedom: 14 Millioner

5. Hvad hedder deres skrift?

5.1. Kristendom: Det nye testamente

5.2. Islam: Koranen

5.3. Jødedom: Det gamle testamente

6. Hvad hedder deres profet?

6.1. Kristendom: Jesus

6.2. Islam: Muhammed

6.3. Jødedom: Mesias

7. Hvilkereligiøse symboler forbinder man med religionen?

7.1. Kristendom: Kors

7.2. Islam: Halvmåne

7.3. Jødedom: Jødestjernen