Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Magnetisme Og Fjernvarme af Mind Map: Magnetisme Og Fjernvarme

1. Elektromagnetisme

1.1. magnetiske felter

1.1.1. omkring en spolle

1.1.1.1. Inde i en spole går det magnetiske felt fra hver enkelt vinding i samme retning, så feltet bliver stort. Uden for spolen forløber de magnetiske feltlinier akkurat som feltlinierne omkring en stangmagnet

1.1.2. omkring en ledning

1.1.2.1. ligger i cirkler rund om ledninger

1.1.2.2. vis man bøjer en ledning så den er halv / rund

1.1.2.2.1. så får ledningen to magenet felter som køre rundt om ledningen

1.2. Kilderne til de elektromagnetiske felter er elektriske ladninger og elektriske strømme

1.3. Faktorer

1.3.1. Strømstyrke (A)

1.3.1.1. Modstanden

1.3.2. Jernkerne

1.3.3. Isoleringen

1.4. Elektromagnet

1.4.1. En elektromagnets styrke afhænger af den totale strøm rundt om jernkerne

1.4.1.1. Får at kunne finde den  strøm så skal man

1.4.1.1.1. Antal vindinger på spolen.  Strømmens størrelse i spolen.

1.4.2. En elektromagnet består af en isoleret ledning, der er  viklet omkring en jernkerne eller af en spole med en jernkerne

1.4.3. En elektromagnets poler kan findes med en magnetnål.

1.4.4. Antal vindinger

2. H.C.Ørsted

2.1. Født 1777

2.2. i 1812 forudsagde Ørsted, at en elektrisk strøm burde have en magnetisk virkning.

2.3. Ørsted sendte strøm igennem en ledning og anbragte en magnetnål lige under ledningen. Magnetnålen gav et lille udslag

2.3.1. Han troede at, en tynd ledning ville give det største udslag, men han fandt hurtigt frem til, at en tyk ledning med en stor strøm var mest effektiv.

2.4. H.C. Ørsted opdagede i 1820, at der var et magnetfelt omkring en ledning.

3. Kosmos Grundbog c noter

3.1. vindmøller omdanner bevægels energi til elektrisk energi

3.2. Elektrisk strøm laves i generatorer

3.3. magenetfelt

3.3.1. når et magenetfelt ændre sig opstår en elektrisk spændeforskel

3.3.1.1. dette fænomen kalder man induaktion

3.4. Naturen gør modstand

3.4.1. Det er et grundlæggende princip inden for mange områder, at naturen gør modstand mod ændringer.

4. kraftværk

4.1. Turbine

4.1.1. turbine drives af vanddamp ved højt tryk og høj temperatur.

4.1.2. Kinetisk energi

4.2. varmveksler

4.3. generator

4.3.1. elektrisk maskine til produktion af vekselstrøm

4.3.2. en spole som køre rundt i et magenetfelt

4.3.3. det er en magenet som køre rund og rammer nogen spoller

4.3.4. Elektrisk energi

4.4. Brændsel

4.4.1. Træpiller, Naturgas, Olie, kul, skrald,

4.4.2. Kemisk energi

4.5. kedlen

4.5.1. Vandet i en stor cirkel

4.5.2. vandet køre i et lukket kedsløb

4.5.3. Termisk energi

4.6. kemisk energi. træflis, halm, affald, olie

4.6.1. varme energi. det bliver brændt i en ovn

4.6.1.1. bevægelses energi. vanddamp

4.6.1.1.1. kinetisk turbinen

5. Magnetisme generelt noter

5.1. magneter opstår fra grækere

5.2. to ens poler tiltrækkes aldrig

5.3. vis en magenet knækket så får den en ny syd- og nordpol

5.4. En magnet tiltrækker grundstofferne jern, nikkel og kobolt

5.4.1. plus lanthanider, som har grundstofnumre fra 58 til 71

5.5. Jordens magnetfelt forandre sig i løbet af mange år

5.6. ørsted sateliten

5.6.1. er en dansk satilet som forsker overvåger det magnetiske felt med

5.7. De kan påvirkes af ledninger

5.8. magneter har altid en nord og sydpol

5.9. Magnetfeltet er stærkest omkring polerne

5.10. fluks tæthed

5.10.1. måler man magenetfeltet i

5.11. magnetjernsten er en stenart

5.11.1. det består af jernoxid

5.11.2. Fe3O4

6. induktion

6.1. antallet af vedninger har en stor betydning for strømen

6.2. magnetens styrke har en stor betydning

6.3. Magnetens hastighed har en betydning

6.4. hvis man får elektronerne til at bevæge sig hurtigt nok, kan vi altså få lys som fx

6.5. 3 vigtige faktorer

6.5.1. Vedninger

6.5.2. Modstand

6.6. Generator

6.6.1. Bevægelse energi omdannes til elektrisk energi

6.6.2. jernkernen skifter til frem og tilbage og det er det der skifter magnetfeltet

7. problemstillinger

7.1. der er for mange gasser, hvad gør vi?

7.2. Hvilken effekt har det på miljøet at vi bruger fjernvarme

7.3. hvordan kan vi fixe alle drivhusgasserne, så vi overlever

7.4. Det undre os at de bruger metoder der udleder så meget CO2

7.5. Hvorfor er det vigtigt at bruge vedvarende energi kilder frem for fossile brændstoffer

7.5.1. Hvordan udnytter vi det bedst?

7.6. Hvilke lande vil der påvirker hvis vi alle brugte vedvarende energi

7.7. Hvorfor er der endnu ikke fundet en løsning på CO2 udledningen og drivhuseffekten

7.8. Hvilken betydning ville det have for det danske samfund, hvis vi ikke havde fjernvarmeproduktion

8. Forsøg

8.1. Brænd lidt af og se Co2

8.2. lav en mini generator