LÆRINGSMÅL Du ved hvad der kendetegner digtgenren.

undervisningsforløb i genren digte med udgangspunkt i digtsamlingen "Mens jeg passer min have" af Tine Enger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
LÆRINGSMÅL Du ved hvad der kendetegner digtgenren. af Mind Map: LÆRINGSMÅL Du ved hvad der kendetegner digtgenren.

1. Niveau 1 Eleven genkender en tekst som et digt.

2. Niveau 3 Eleven genkender en tekst som et digt. Eleven gengiver flere af digtes genretræk og identificerer dem i en given tekst. Eleven benytter aktivt genrebegreberne i analyse og fortolkningsarbejdet og anvender dem i den skriftlige produktion

3. Niveau 2 Eleven genkender en tekst som et digt. Eleven gengiver flere af digtes genretræk og identificerer dem i en given tekst.

4. Tegn på læring

5. Lær om digtgenrens kendetegn med digtsamlingen "Mens jeg passer min have" af Tine Enger

6. LÆR MED ANDRE Fæles i klassen / i grupper / 1:1 undersøges følgende: Niveau 1 ”den glemte by” s. 31 vs en kort avisartikkel – hvad er hvad? Niveau 2 læs digtet "i min kurv” s. 24 og find eksempler på  at digteren ”maler billeder med sproget” og selv konstruerer ord?                             Niveau 3 Find eksempler på metaforer, stemningsbilleder og ordkonstruktioner i digtet ”i min kurv”. Alle: Hvad synes i digtet handler om? Niveau 2-3: Læs digtet s. 8-9 ”Rammen” og se på illustrationen hertil. Kan I læse imellem linjerne og finde en dobbelt betydning? Se på titlen og overskriften på de fem afsnit i digtsamligen. Hvorfor tror du de hedder sådan, og kunne der være en dybere mening med det?

7. SE HVORDAN Læreren forklarer og viser eksempler på følgende: Niveau 1:  Digtet "et nej" s. 61 versus en indkøbsseddel. Niveau 2:  Digteren anvender sproget som værktøj/udtryksform – Eksempel på sprogbilleder: S. 33 Krudttønden og krystalgade "fanget i ordløshed". Niveau 3:  Dobbelt betydning, metaforer, stemningsbilleder, ordkonstruktioner og rim i "forklæde" s. 7, ”Den tabte have” s. 45, og: versefødder/rytme i ”græsset gror” s.94. Læs også digtet "Arne". Eksempel på dobbelt betydning.

8. EVALUERING I forhold til tegnene på læring for læringsmålet: 1) Eleven genkender en tekst som et digt. 2) Eleven gengiver flere af digtes genretræk og identificerer dem i en given tekst. 3) Eleven benytter aktivt genrebegreberne og identificerer genrekarakteristika i analyse og fortolkningsarbejde og anvender dem selv i den skriftlige produktion.

9. PRØV SELV Niveau 1 Læs digtet "mens jeg passer min have" s. 15. Klip linjerne ud enkeltvis. Lav dit eget digt ud af linierne (evt kun en strofe). Byt digt med en anden - hvad synes du det nye digt handler om? Niveau 2 Tænk på det allerbedste/værste du ved. Prøv at bruge sproget til at male et sprogbillede af, hvor godt/æklet det er, uden at skrive selve ordet. Prøv at læse en af de andre elevers sprogbillede. Hvad kom du til at tænke på? Niveau 3 a) Skriv dit eget digt – du skal prøve at anvende nogle af kendetegnende ved digtgenren. b) Lav et multimodalt digt, hvor du bruger forskellige udtryksformer Byt digte med hinanden og fortolk dem. I kan evt samle og printe klassens digte i en folder, så i har jeres egen digtsamling.