Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan:  Underemne: Fremtidens energikilder "Hvad v...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan:  Underemne: Fremtidens energikilder "Hvad vil der ske i fremtiden, hvis vi ikke har vedvarende kilder og hvis vi har vedvarende kilder?" af Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan:  Underemne: Fremtidens energikilder "Hvad vil der ske i fremtiden, hvis vi ikke har vedvarende kilder og hvis vi har vedvarende kilder?"

1. Hvad er fossile brændstoffer

1.1. Forklaring af olie kuld osv.

1.1.1. co2 udledning

1.1.1.1. Drisvhuseffekten

1.2. Ressourcerne kan slippe op

1.2.1. mangel på energi

1.2.1.1. kaos

2. Hvad er vedvarende energi

2.1. Forklare forskellige vedvarende energityper

2.1.1. Solcelle forsøg

2.2. Hvorfor er vedvarende energi bedre end fossile brændstoffer?

2.2.1. Drivhuseffekten

2.2.2. Carbonkredsløbet

3. Hvordan sørger vi for at bruge vedvarende energi frem for fossilebrændstoffer?

3.1. Gøre det billigere at bruge vedvarende enrgi

4. Hvordan vil global opvarmning påvirke ressourcer som vand og føde på national og global plan?

4.1. Tørke

4.2. Dyr kan uddø

5. -Hvordan påvirker overbefolkning global opvarmning og skiftet til vedvarende energi?

5.1. Flere mennesker mere energi

5.2. mere CO2 udledning

6. Hvad gør globalopvarmning ved kloden

6.1. Flygtningestrømme

6.2. oversvømmelse