middelalderen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
middelalderen af Mind Map: middelalderen

1. bolig

1.1. i middelalderen byggede man i træ Senere i middelalderen begyndte man at bygge i bindingsværk der var nemmere og billigere. Det var kun kirken den rigeste adel og borgerskabet der havde råd til at bygge i sten.

2. barndom

2.1. I middelalderen var børn ”små voksne På landet var børn en vigtig del af arbejdskraften

2.2. Drengene hjalp til i markerne, og pigerne hjalp til med husholdningen

2.3. Blandt adelen skulle drengene lære administration og krigskunst, og pigerne skulle lære Blandt adelen skulle drengene lære administration og krigskunst, og pigerne skulle lære,

2.4. På landet havde børnene mange pligter i dagligdagen. Der var ikke noget, der hed skole, så børnene lærte aldrig at læse eller skrive

2.5. det var hårdt arbejde at drive gården og i stedet for at hyre ekstraarbejde så brugte man børnene til at hjælpe til i det daglige

2.6. På landet var børn en vigtig del af arbejdskraften

2.7. Adelige børn havde også mange pligter

2.8. Drengene skulle arve faderens gods. Derfor var der en masse ting, som de skulle lære såsom at læse og skrive latin

2.9. De blev undervist hjemme som regel af en gejstlig

3. kvindens tøj

3.1. de fornemme adelsfruer kunne have mange kjortler ovenpå hinanden. De fineste dragter havde et slæb efter sig ligesom brudekjoler har det i dag. kjortler ovenpå hinanden. De fineste dragter havde et slæb efter sig ligesom brudekjoler har det i dag.

4. hverdag og arbejde

4.1. herremænd og adel

5. opfindelser

5.1. Det var også munkene, der var datidens læger

5.2. Ethvert kloster havde en klosterhave, hvor man dyrkede en masse forskellige urter, som man mente havde forskellige helbredende egenskaber

6. tro og religion

6.1. I middelalderen troede man i Danmark på den katolske kristendom. Almindelige folk kunne ikke blive præster eller munke, da det krævede, at man havde lært at læse og skrive latin.

6.2. i middelalden var det almindeligt, at adelen fik nogle af deres sønner og døtre ind i kirken.

6.3. Nogle af dem blev biskopper eller præster, men mange af dem blev munke eller nonner.

6.4. De levede sammen med andre munke og nonner i et kloster.

6.5. Der var mange forskellige klosterordener både for mænd og kvinder.

6.6. Meget i kirken foregik på sproget latin

6.7. Almindelige folk kunne ikke blive præster eller munke, da det krævede, at man havde lært at læse og skrive latin.

7. samfund

7.1. samfundet ændrede sig meget.

7.2. der blev lavet 4 forskellige sampfunds kasser stormændene de gejstlige bønderne og borgerne.

7.3. stormanden og bonden.

7.3.1. det meste af Danmark var dækket af skov.

7.3.2. der var ikke basis for at man kunne dyrke frugt og grønt.